Verslag Frije cross Blije 30 juli 2016

Alle remmen los op de eerste zaterdag van de bouwvak!

Wat is er nou mooier dan de bouwvak-vakantie in te luiden op de Frije cross van Blije? Kun je een dagje later rustig aan zonder files weg, want op de “Route Soleil” was het Zwarte zaterdag. Dan kun je beter even in Blije buurten. Hier was het een zonnige, beregezellige zaterdag!

De 14de editie en het gaat nog steeds niet vervelen! Dit was goed te merken aan het deelnemersveld en het publiek wat, ondanks de vakantie-uittocht, naar de landerijen van Willem Boersma aan de Hoarnen was gekomen om te genieten van andermans capriolen, gezelligheid en het mooie weer, wat voor heel wat roodverbrande koppies heeft gezorgd. Lees verder Verslag Frije cross Blije 30 juli 2016

Frije cross Blije

Holwerd, 21 juli 2016

Aftellen maar! Nog 8 nachtjes slapen en dan is het weer zover; De Moaiste sneon fan de boufak! Veel autocrossliefhebbers zijn al druk bezig hun wagens voor te bereiden op deze dag en ook veel bezoekers hebben 30 juli in hun agenda vrij gehouden.

Voor de 14e keer wordt dit evenement door een stel enthousiaste cross fanaten georganiseerd en wordt het dit jaar voor de 4e keer op het land van maatschap W.K en M.J. Boersma te Holwerd verreden.

Wat gaan we doen?
Er gaat gecrost worden in de standaard 2000, de standaard 1600, de vrije standaard, de motoren en (nieuw) de rodeoklasse. Ook zal er weer gestreden worden in de Nuvere weinen klasse, welke niet om snelheid gaat, maar om het mooiste geheel, wat door het publiek beoordeeld zal worden. Helaas hebben we door verminderde deelname afscheid moeten nemen van de Dames- en âlde lullen klasse. Zij mengen zich nu in de andere klassen.

Meer
Dit jaar is er een nieuwe duozitter gebouwd. Het is een traditie geworden dat een bekend Fries hierin plaatsneemt, die met of zonder begeleider tussen de andere coureurs mee crost. Dit zorgt voor een hoogtepunt in het adrenalinegehalte van de gelegenheidscoureur.
Omrop Fryslân-corifee Geert van Tuinen, Hûnekop-zanger Emiel Stoffers, Jelle B en vorig jaar Omrop Fryslân presentator Willem de Vries en zijn maat, zanger Jack Bottleneck, hebben al eens plaatsgenomen in onze duozitter.
Omdat de duozitter vorig jaar weigerachtig gedrag vertoonde en Willem en Jack weinig hebben kunnen rijden, mogen ze dit jaar nogmaals in de nieuwe duozitter rijden. Ze zullen in de standaard 1600-klasse hun kunsten vertonen.
Ook is onze duozitter een onderwerp van een spannende verloting. Tijdens de cross zullen bij de mobiele drankverkoop en in de tent lootjes worden verkocht. Het winnende lot zal ’s middags worden getrokken en de winnaar mag rijden in de standaard 1600 klasse op de autocross van Hallum op zaterdag 27 augustus a.s.

Nog meer
De vaste Frije cross- bezoeker weet onderhand dat er naast het crossen meer te beleven is op het terrein aan de Hoarnen in Holwerd. Er is door de organisatie ook aan de jongste bezoekers gedacht; voor hen is er een springkussen, een “zandbak’ en kunnen ze prachtig geschminkt worden. Er komen ook een paar attracties voor de “groteren” op het terrein te staan.
Na de finales en de prijsuitreiking kan er nog even een vreugdedansje worden gedaan op de muziek van boerenrockband TRIJEXNIX en daarna op de muziek van DJ’s van Disco Silver. Kortom, er is weer genoeg te beleven op zaterdag 30 juli op de Frije cross van Blije!

Oproep
Voor de nuvere weinen klasse zoeken we nog deelnemers. Er is niets mooier dan een grote optocht welke het publiek vermaakt. Eerste prijs €250,-, tweede €125,- en de derde €75,-
Ook zoeken we nog enkele vrije standaard coureurs om het deelnemersveld lekker vol te krijgen, zodat er in deze spectaculaire klasse fel gestreden kan worden om een plekje op het ereschavot.
Het opgeven kan via onze site; www.frijecrossblije.nl/page/inschrijven. Als er voor 23 juli ingeschreven wordt komt de deelnemer in het programmaboekje. Hierna niet meer.

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Houd onze facebookpagina en website in de gaten voor eventuele updates.

zaterdag 30 juli 2016
11:00 uur
de Hoarnen 3
9151 AK Holwerd
www.frijecrossblije.nl
info@frijecrossblije.nl

Wadlooptochten 15 en 29 juli

In juli en augustus organiseert De Noordhoren op verzoek educatieve wadlooptochten onder leiding van een Waddenvereniging-gids. Twee tochten zijn al georganiseerd: vrijdag 15 juli 11:00 uur en vrijdag 29 juli 10:00 uur. Er is nog plaats.

Het complete arrangement duurt 4 uur en bestaat uit een inleiding/rondleiding in De Noordhoren met koffie/thee/limonade en aansluitend een slenk-/waddentocht nabij Moddergat (vervoer per eigen auto). Het betreft juist niét een zware tocht naar Ameland; ook kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen meelopen. Onderweg wijst de gids op al het prachtige -en kwetsbare- leven in, op en boven werelderfgoed Waddenzee.

Individuen, gezinnen, etc. kunnen zich opgeven maar pas bij voldoende deelname (10 pers.) gaat het door. De tocht kan, bij tijdige opgave, bijna elke dag georganiseerd worden. Hoe laat het begint, is afhankelijk van het getijde. Volwassenen betalen bij opgave € 12,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 8,-. Opgave en meer informatie: 0519561268.

Knielende ridders terug naar kerk Holwerd

Laatste wens Sytse ten Hoeve gaat in vervulling

De Stichting Alde Fryske Tsjerken krijgt van het Fries Museum in Leeuwarden twee beelden van knielende ridders in bruikleen, die in de zeventiende en achttiende eeuw op het graf van de adellijke familie Van Aylva in de hervormde kerk van Holwerd hebben gestaan. Daarmee gaat een laatste wens van oud-bestuurslid Sytse ten Hoeve in vervulling.

De ridderbeelden kennen een roerige geschiedenis. Ze zijn vermoedelijk in de Franse tijd uit de kerk verwijderd, hebben jarenlang op de stoep van de boerenhoeve Noord-Kleffens in Raard (D) gestaan, zijn in de negentiende eeuw aan het Friesch Genootschap geschonken, zijn jarenlang in de binnentuin van het Fries Museum aan de Turfmarkt tentoongesteld en liggen sinds een paar jaar opgeslagen in het museumdepot in Nuis.
Met de terugkeer van de ridders naar Holwerd gaat een lang gekoesterde wens van wijlen Sytse ten Hoeve in vervulling. Al bij de overdracht van de Willibrorduskerk aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 2008 pleitte hij als lid van het Algemeen Bestuur ervoor om de ridders terug te halen naar Holwerd.
Ten Hoeve heeft achter de schermen intensief meegewerkt aan een bruikleenverzoek, dat hij onderbouwde met een historische beschrijving van de unieke beelden. Op 1 januari 2016 overleed hij. De toezegging van het Fries Museum dit voorjaar heeft hij niet meer kunnen meemaken.
Het is de bedoeling dat de ridders in de tweede helft van dit jaar naar Holwerd overgebracht worden.

Een uitgebreid artikel over de knielende ridder en mevrouw Van Aylva staat in het nieuwste nummer van het blad ‘Alde Fryske Tsjerken’, dat op 20 juni 2016 is verschenen. De bijdrage van Sytse ten Hoeve is bewerkt en aangevuld door drs. Albert Reinstra, bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Vindt u het ook belangrijk dat de beelden weer op de plaats komen waar ze horen? Een gift is zeer welkom.

Tsjerkepaad, Waddentour en meer in Holwerd

Deze zomer kunt u op verschillende manieren toeristisch lekker genieten van Noord-Oost Friesland, dus ook van Holwerd. Met het Tsjerkepaad, de Waddentour en het Waddenbelevingscentrum.

Kerk openTsjerkepaad
De Vermaning (Doopsgezinde kerk) en de Willibrorduskerk zijn opgenomen in het Tsjerkepaad, dat leidt langs allerlei kerken in Friesland.

Van 2 juni t/m 10 september zijn deze kerken iedere zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur gratis toegankelijk.

In de Willibrorduskerk is er een expositie van Quilt kleden gemaakt door 3 dorpsgenoten. Bij de Vermaning kunt u het labyrint achter de kerk bezoeken, dit is in september 2015 opengesteld voor bezoekers.

Oargelpaad
Het orgel van de Willibrorduskerk wordt op 4 zaterdagen bespeeld i.s.m. Organum Frisicum:
– 9 juli om 14.30 – 15.00 uur en van 16.30 – 17.00
– 23 juli de hele middag
– 6 augustus van 16.30 – 17.00 uur
– 20 augustus van 13.30- 14.00 uur en van 16.30- 17.00 uur

Op deze zaterdagen kunt u tijdens de openingstijden van het Tsjerkepaad tevens het orgel in de Vermaning beluisteren, dit orgel is in 1906 gebouwd door de firma Bakker en Timmenga.

De Vermaning: Stasjonswei 3, Holwerd
Willibrorduskerk: Tsjerkestrjitte 11, Holwerd

Waddentour
Er is een nieuwe toeristische route ontwikkeld, die langs 4 beschermde dorpskernen leidt in de gemeente Dongeradeel: de Waddentour. Dorpsbewoners van Holwerd, Metslawier, Ee en Paesens/Moddergat hebben deze route zelf ontwikkeld.

De tocht bestaat uit verschillende wandelingen in de desbetreffende dorpen. In de dorpen kunt u kennismaken met allerlei historisch gezien interessante gebouwen, die voorzien zijn van een klein informatiebordje. De route kunt u te voet, per fiets of met de auto afleggen.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.waddentour.nl

Waddenbelevingscentrum
In de voormalige Gereformeerde kerk aan de Elbasterwei is in april 2016 het Waddenbelevingscentrum “De Noordhoren” geopend. In dit centrum kunt u van alles “beleven” wat met het Waddengebied te maken heeft: vogels, vissen, krabben, schelpen etc.

Openingstijden: woensdag, vrijdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur.

Het gebouw op zich is een typisch voorbeeld van de zgn. “Amsterdamse school”, een stroming binnen de architectuur.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.denoordhoren.nl

Uitstel uitreiking Holwerter Roek 2016

Anders dan eerder aangekondigd, wordt de Holwerter Roek 2016 NIET uitgereikt op de zondagochtend van het Holwerterfeest, 26 juni a.s.!

Dit is misschien voor velen van jullie teleurstellend, want we wijken toch af van een inmiddels ontstane traditie, die zijn start kreeg in 2010. De uitreiking stellen we uit naar een ander moment dit jaar. Wij willen het loskoppelen van het feestweekend en een ander moment vinden, passend bij de Roek van dat jaar.

We kiezen er daarom voor om dit jaar de Holwerter Roek 2016 te verrassen op een voor hem/haar/hen onaangekondigd tijdstip.

Bij de organisatie zijn na onze eerdere oproep op deze website, verschillende mooie nominaties binnengekomen voor de Holwerter Roek 2016. Uit deze nominaties is inmiddels de beoogde Holwerter Roek 2016 naar voren gekomen. Wie, waar, wanneer? Dat blijft dus nog even geheim!

Weet jij nog iemand of een groep Holwerters die zich verdienstelijk maakt voor het dorp, je mag altijd nominaties met motivatie ons doorgeven. Dit kan via info@holwerter-roek.nl.

De sluitingsdatum voor de Holwerter Roek 2017 zal op deze website worden aangekondigd.

Corvus Frugilegus.

Holwerterfeest 24, 25, 26 juni

Nog een paar weken en dan is weer het jaarlijkse Holwerterfeest. Er is weer volop gewerkt aan een gevarieerd programma voor jong en oud! Vrijdag start het programma met een feestelijk ontbijt in de feesttent. Aansluitend zijn er voor de kinderen leuke activiteiten en spelletjes te doen. Om 19:30 uur starten we met de highlandgames, wie word de sterkste man en sterkste vrouw van Holwerd? Dit geweldige spektakel wilt u niet missen! Vanaf 22:00 uur sluit Action Driver deze eerste feestavond muzikaal met ons af.

Op zaterdag start om 11:00 uur het K.N.K.B Vrije Formatie kaatsen, er zal gestreden worden om de “zilveren Wandelbal”. Na het grote succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een fietspuzzeltocht van ongeveer 25 km, start is om 11:00 uur vanaf het feestterrein. In de middag zijn er vanaf 13:30 uur hilarische activiteiten voor jong en oud! Na al deze activiteiten is het tijd voor een warme hap, vanaf 17:30 uur kan er met elkaar worden gebarbecued op het feestterrein. En als slot van deze avond komt de topformatie PAPA DI GRAZZI deze feestelijke avond afsluiten. Zeker een aanrader!

Zondagochtend 9:30 uur verzorgd Gospelgroep Our Choice uit Lauwersoog o.l.v Janny Struiksma een feestelijke dienst. Iedereen is hier van harte welkom. Aansluitend is er koffiedrinken onder het genot van de meezingers van “De Jansies”. De middag staat in het teken van sport, vanaf 12:00 uur is er kaatsen, volleybal en jeu de boule. Als afsluiter van dit feest is het vanaf 17:00 uur tijd voor Soiree. Daniel Metz en William Beijaard, beter bekend onder de naam “Gang is Alles” zorgen voor een spetterend slot van dit feest.

Voor meer informatie over het programma of opgave kijk op www.holwerterfeest.nl

Fryslân Hartveilig

EHBO Ferwert, partner van de Hartstichting, en Fryslân Hartveilig organiseren op woensdag 1 juni 2016 een voorlichtingsavond over het hartveilig maken van heel Noord-Oost Fryslân. De avond is bedoeld voor Dorp- en Plaatselijke belangen, Wijk- en buurtverenigingen, EHBO’ers en andere belangstellenden die een rol kunnen spelen bij het realiseren van dit doel!

Beide organisaties hebben de missie om in 2016 het doel in de hele regio te realiseren. Daarmee zal onze regio hopelijk snel hartveilig zijn. “Hartveilig” betekent dat in alle dorpskernen en wijken en/of buurten een 7 x 24 uur beschikbaarheid wordt gerealiseerd, van minimaal 1 AED en buitenkast. En, dat er voldoende burgerhulpverleners zijn die de AED kunnen bedienen en reanimatie kunnen toepassen.

Hoe dit te bereiken is wordt tijdens de bijeenkomst in De koffiezaal van Foswert in Ferwert aan de aanwezigen uitgelegd. De aanvang van de avond is 19.45 uur.

Indien u vooraf vragen heeft kunt u die stellen via het mailadres fhv.lwdeel@gmail.com of bestuur-ehbo-ferwert@live.nl

Ook aanmelding kan via dit laatste mailadres.