Roeken en Kraaien

Nu de Roeken en Kraaien kolonies aan de Kerkstraat en bij de Ternaarderweg zich steeds meer uitbreiden, (ongeveer 125 paren Roeken en 50 paren Kraaien), nemen ook de klachten toe en dan met name geluidsoverlast. Ook in het vrije veld rond Holwerd krijgen deze vogels steeds meer de overhand, zodat er voor andere vogelsoorten weinig ruimte overblijft. Klachten die zich veelvuldig voordoen zijn o.a.: Geluidsoverlast, het bevuilen van auto’s vooral op het parkeerterrein bij het gebouw van P.V. De Kustvliegers, Holwerd aan zee , de Willibrorduskerk en de grafmonumenten op het kerkhof.

Wij willen graag uw mening omtrent dit probleem, bent u het ermee eens dat hier wat aan gedaan word of zo maar laten. U kunt dit kenbaar maken door het invullen van de poll op Facebook. De bedoeling is dat de uitkomst door dorpsbelang mee word genomen naar hun periodieke overleg met de Gemeente Dongeradeel.

Voormalige Fûgelwacht Holwert e/o.

Oproep schademelding Stichting Fêste Grûn Dongeradiel

HEEFT U SCHADE???

VERMOEDT U DAT DAT HET GEVOLG IS VAN GASWINNING Bij U IN DE BUURT ???

MELD UW SCHADE !!!

Om een beeld te krijgen welke schade er reeds ontstaan is ten gevolge van de sinds jaren bestaande gaswinning in onze streek heeft de FGD het op zich genomen om reeds bestaande schades te inventariseren. Fêste Grûn Dongeradiel werkt hierin graag samen met de dorpsbelangen in de regio. Wij van FGD, maken ons zorgen over hoe er met het inventariseren (laat staan het afhandelen) van schade wordt omgegaan. Met name nu schadeloket Assen haast onbereikbaar blijkt te zijn. Daarom roepen wij u op uw schade te melden.

Wij kunnen NIET afhandelen of uitkeren, maar er wel voor zorgen dat een zuivere beeld ontstaat van de gevolgen van de al jaren durende gaswinning in onze regio.

Geef aan waaruit uw schade bestaat, waar u woont en wie u bent. Eventueel kunt u een foto/ meerder foto’s bijvoegen. Wij zullen de ontvangen gegevens bundelen en uitzoeken waar die het beste aangeboden kunnen worden. Het voordeel daarvan is dat we dan als regio weten hoeveel schadegevallen er zijn ingediend. Daardoor wordt het moeilijker de schades af te doen als incidenten.

Graag ontvangen we uw melding zoals we hieronder aangeven, op het volgende mailadres: meldschadenoordoostriesland@gmail.com

Mijn schade is:
Mijn adres is:
Mijn naam en e-mail adres is:

Vriendelijke groet Stichting Fêste Grûn Dongeradiel.

Mienskipsenergieplan

Oproep:  Doe ook mee aan het Mienskipsenergieplan!

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De gemeenten in Noordoost Fryslân werken daarom samen aan duurzaamheid en leggen daarbij de lat hoog, zo ook in de DDFK-gemeenten.

Ook in Holwerd kan er actie worden ondernomen. Hoe kan het dorp energieneutraal worden? Wat betekent dat precies én hoe pak je zoiets aan? Om hier een plan voor te maken biedt de Friese Milieu Federatie ondersteuning aan om te komen tot het opstellen van een MienskipsEnergiePlan voor Holwerd! Dit plan is de visie van het dorp op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie.

Om het plan vorm te geven wordt iedere inwoner van Holwerd uitgenodigd om mee te komen denken en discussiëren.

Daarom wordt u van harte uitgenodigd op:
Dinsdag 10 april om 20:00 uur in de MFA aan de Morgenzon 7.

Voor vragen en/of opmerking kunt u contact opnemen met:
Dorpsbelang Holwerd
info@dorpsbelangholwerd.nl

Klik hier voor de flyer.

Rommelmarkt

Zaterdag 3 maart a.s. organiseert de v.v. Holwerd een rommelmarkt van 9.30 –15.00 uur in het MFA te Holwerd.

Tevens verloting met leuke prijzen!

STEUN ONZE CLUB EN KOM GEZELLIG LANGS!!

Holwert Ferbynt – Kuier Miel

We willen alle Holwerter inwoners uitnodigen om voor elkaar te koken en met elkaar te eten. Het Kuier Miel van Holwert wordt één van de gezelligste en smakelijkste activiteiten i.h.k.v. Holwert Ferbynt, Culturele Hoofdstad (LF2018). Doet u mee?

Wat is het?
Het Kuier Miel wordt een etentje waarbij je elke gang aan een andere tafel (en in een ander huis) nuttigt. Het gaat niet om culinaire hoogstandjes, maar om gezelligheid en verrassende ontmoetingen.

Wanneer?
Zaterdag 21 april vanaf 16.30 uur

Kosten?
5 euro per persoon en per tweetal het koken van één gang inclusief een drankje voor zes personen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Stel, adres A organiseert het welkomstdrankje en het voorgerecht. Vier gasten worden hier verwacht. Na afloop gaat iedereen het hoofdgerecht ergens anders nuttigen en vervolgens is het nagerecht voor iedereen ook weer op een andere locatie in Holwert en omgeving. Vervolgens komen we allemaal bij elkaar voor een gezellige afsluiting.

Opgave Graag uiterlijk voor 1 april 2018 via KuierMiel@dorpsbelangholwerd.nl o.v.v. de voorkeur voor het maken van een hoofd-, voor- of nagerecht. Bij voldoende deelnemers wordt daarna de indeling gemaakt en krijgt iedereen een uitnodiging en instructies voor de invulling van de avond.

Vragen?
Dorpsbelang Holwerd / Werkgroep Holwert Ferbynt (LF2018)
KuierMiel@dorpsbelangholwerd.nl