Reanimatiecursus

Wanneer Woensdag 14 september
Plaats MFA Holwerd
Tijd 19.00 – 22.00/22.30 uur
Kosten € 45,= p.p. (veel zorgverzekeraars vergoeden deze cursus!)

logo's
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, dat er sinds kort een AED in een buitenkast hangt, bij de ingang van het Zorgcentrum! En ook de sporthal is voorzien van een nieuw exemplaar. Beide AED’s zijn inmiddels aangemeld bij Hartslagnu.nl, dus eventueel inzetbaar in geval van een reanimatie. In dat geval krijgt ongeveer de helft van de hulpverleners een bericht met: “haal de AED (+adres, met een pincode van de kast), en ga naar (het betreffende adres van) het slachtoffer”. De andere helft krijgt een oproep: “Ga meteen naar het slachtoffer (+ adres)”. Er is dus altijd hulp onderweg…!

De buitenkast is om veiligheidsredenen alleen te openen met een pincode, daarom is het ook belangrijk om je na de cursus meteen aan te melden bij Hartslagnu. Anders krijg je de kast niet open en gaan er belangrijke minuten verloren… Maar,… we gaan door!
Om ook de noordelijke helft van het dorp ‘Hartveilig’ te maken, wil Dorpsbelang ook graag een AED met buitenkast in dat deel van het dorp. Hier wordt dan ook al druk aan gewerkt. Meer informatie volgt.

Wilt u leren reanimeren, of wilt u meer weten, neem dan contact op met Jolanda van der Werff tel. nr. 562205, of stuur een e-mail.

Burenhulp Holwerd

Vroeger waren de sociale verbanden in een dorp of wijk sterk,  het vragen en bieden van hulp aan elkaar ontstond vrij gemakkelijk. Tegenwoordig is dit niet meer zo vanzelfsprekend.

Mensen kunnen door verschillende oorzaken en omstandigheden moeite ervaren om hulp te vragen of deze te bieden.  Om zorg en hulp van en naar elkaar weer dichter naar de mensen uit de eigen buurt en/of het dorp te brengen kan een Burenhulpdienst hierin iets betekenen.

De Burenhulpdienst is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. Zij bieden een helpende hand waar nodig , wanneer dit niet aanwezig is in eigen omgeving en sociaal netwerk. Het is een georganiseerde vorm van burenhulp. Stichting welzijn Het Bolwerk initieert in meerdere dorpen in Dantumadeel en Dongeradeel de Burenhulpdienst en waar nodig bieden zij ondersteuning. Burenhulp Holwerd is een samenwerking van Stichting Welzijn het Bolwerk met Dorpsbelang.  Daarom vragen we uw hulp om vrijwilliger te worden. Het kost niet veel van uw tijd en zo helpen we elkaar!   Een mooi initiatief in Holwerd.

Heeft u een hulpvraag of wilt u zich als vrijwilliger aansluiten bij de Burenhulpdienst? Klik hier voor meer informatie.

Sponsoractie Kabelnoord

foarelkoar-logo
Vanaf 1 september a.s. kan er via een stemknop op de site van Kabelnoord gestemd worden voor sponsorprojecten in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland, Ameland en Schiermonnikoog. Er zijn 75 projecten die meedoen.

Voor Holwerd zijn er twee projecten ingediend, te weten voetbalvereniging Holwerd en Wad’n Koor. Zo is de verlichting rond het voetbalveld aan vervanging toe en kan het koor een startkapitaal goed gebruiken. Het project met de meeste stemmen krijgt € 2.500 en is er meer geld te verdelen door Kabelnoord. U kunt alle projecten nalezen op de site www.sponsoractievankabelnoord.nl en vanaf 1 september stemmen voor uw favoriete project. Waarbij we natuurlijk hopen dat u voor 1 van de projecten uit Holwerd kiest.

Hartelijk dank!!

Verslag Frije cross Blije 30 juli 2016

Alle remmen los op de eerste zaterdag van de bouwvak!

Wat is er nou mooier dan de bouwvak-vakantie in te luiden op de Frije cross van Blije? Kun je een dagje later rustig aan zonder files weg, want op de “Route Soleil” was het Zwarte zaterdag. Dan kun je beter even in Blije buurten. Hier was het een zonnige, beregezellige zaterdag!

De 14de editie en het gaat nog steeds niet vervelen! Dit was goed te merken aan het deelnemersveld en het publiek wat, ondanks de vakantie-uittocht, naar de landerijen van Willem Boersma aan de Hoarnen was gekomen om te genieten van andermans capriolen, gezelligheid en het mooie weer, wat voor heel wat roodverbrande koppies heeft gezorgd. Lees verder Verslag Frije cross Blije 30 juli 2016

Frije cross Blije

Holwerd, 21 juli 2016

Aftellen maar! Nog 8 nachtjes slapen en dan is het weer zover; De Moaiste sneon fan de boufak! Veel autocrossliefhebbers zijn al druk bezig hun wagens voor te bereiden op deze dag en ook veel bezoekers hebben 30 juli in hun agenda vrij gehouden.

Voor de 14e keer wordt dit evenement door een stel enthousiaste cross fanaten georganiseerd en wordt het dit jaar voor de 4e keer op het land van maatschap W.K en M.J. Boersma te Holwerd verreden.

Wat gaan we doen?
Er gaat gecrost worden in de standaard 2000, de standaard 1600, de vrije standaard, de motoren en (nieuw) de rodeoklasse. Ook zal er weer gestreden worden in de Nuvere weinen klasse, welke niet om snelheid gaat, maar om het mooiste geheel, wat door het publiek beoordeeld zal worden. Helaas hebben we door verminderde deelname afscheid moeten nemen van de Dames- en âlde lullen klasse. Zij mengen zich nu in de andere klassen.

Meer
Dit jaar is er een nieuwe duozitter gebouwd. Het is een traditie geworden dat een bekend Fries hierin plaatsneemt, die met of zonder begeleider tussen de andere coureurs mee crost. Dit zorgt voor een hoogtepunt in het adrenalinegehalte van de gelegenheidscoureur.
Omrop Fryslân-corifee Geert van Tuinen, Hûnekop-zanger Emiel Stoffers, Jelle B en vorig jaar Omrop Fryslân presentator Willem de Vries en zijn maat, zanger Jack Bottleneck, hebben al eens plaatsgenomen in onze duozitter.
Omdat de duozitter vorig jaar weigerachtig gedrag vertoonde en Willem en Jack weinig hebben kunnen rijden, mogen ze dit jaar nogmaals in de nieuwe duozitter rijden. Ze zullen in de standaard 1600-klasse hun kunsten vertonen.
Ook is onze duozitter een onderwerp van een spannende verloting. Tijdens de cross zullen bij de mobiele drankverkoop en in de tent lootjes worden verkocht. Het winnende lot zal ’s middags worden getrokken en de winnaar mag rijden in de standaard 1600 klasse op de autocross van Hallum op zaterdag 27 augustus a.s.

Nog meer
De vaste Frije cross- bezoeker weet onderhand dat er naast het crossen meer te beleven is op het terrein aan de Hoarnen in Holwerd. Er is door de organisatie ook aan de jongste bezoekers gedacht; voor hen is er een springkussen, een “zandbak’ en kunnen ze prachtig geschminkt worden. Er komen ook een paar attracties voor de “groteren” op het terrein te staan.
Na de finales en de prijsuitreiking kan er nog even een vreugdedansje worden gedaan op de muziek van boerenrockband TRIJEXNIX en daarna op de muziek van DJ’s van Disco Silver. Kortom, er is weer genoeg te beleven op zaterdag 30 juli op de Frije cross van Blije!

Oproep
Voor de nuvere weinen klasse zoeken we nog deelnemers. Er is niets mooier dan een grote optocht welke het publiek vermaakt. Eerste prijs €250,-, tweede €125,- en de derde €75,-
Ook zoeken we nog enkele vrije standaard coureurs om het deelnemersveld lekker vol te krijgen, zodat er in deze spectaculaire klasse fel gestreden kan worden om een plekje op het ereschavot.
Het opgeven kan via onze site; www.frijecrossblije.nl/page/inschrijven. Als er voor 23 juli ingeschreven wordt komt de deelnemer in het programmaboekje. Hierna niet meer.

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Houd onze facebookpagina en website in de gaten voor eventuele updates.

zaterdag 30 juli 2016
11:00 uur
de Hoarnen 3
9151 AK Holwerd
www.frijecrossblije.nl
info@frijecrossblije.nl

Wadlooptochten 15 en 29 juli

In juli en augustus organiseert De Noordhoren op verzoek educatieve wadlooptochten onder leiding van een Waddenvereniging-gids. Twee tochten zijn al georganiseerd: vrijdag 15 juli 11:00 uur en vrijdag 29 juli 10:00 uur. Er is nog plaats.

Het complete arrangement duurt 4 uur en bestaat uit een inleiding/rondleiding in De Noordhoren met koffie/thee/limonade en aansluitend een slenk-/waddentocht nabij Moddergat (vervoer per eigen auto). Het betreft juist niét een zware tocht naar Ameland; ook kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen meelopen. Onderweg wijst de gids op al het prachtige -en kwetsbare- leven in, op en boven werelderfgoed Waddenzee.

Individuen, gezinnen, etc. kunnen zich opgeven maar pas bij voldoende deelname (10 pers.) gaat het door. De tocht kan, bij tijdige opgave, bijna elke dag georganiseerd worden. Hoe laat het begint, is afhankelijk van het getijde. Volwassenen betalen bij opgave € 12,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 8,-. Opgave en meer informatie: 0519561268.

Knielende ridders terug naar kerk Holwerd

Laatste wens Sytse ten Hoeve gaat in vervulling

De Stichting Alde Fryske Tsjerken krijgt van het Fries Museum in Leeuwarden twee beelden van knielende ridders in bruikleen, die in de zeventiende en achttiende eeuw op het graf van de adellijke familie Van Aylva in de hervormde kerk van Holwerd hebben gestaan. Daarmee gaat een laatste wens van oud-bestuurslid Sytse ten Hoeve in vervulling.

De ridderbeelden kennen een roerige geschiedenis. Ze zijn vermoedelijk in de Franse tijd uit de kerk verwijderd, hebben jarenlang op de stoep van de boerenhoeve Noord-Kleffens in Raard (D) gestaan, zijn in de negentiende eeuw aan het Friesch Genootschap geschonken, zijn jarenlang in de binnentuin van het Fries Museum aan de Turfmarkt tentoongesteld en liggen sinds een paar jaar opgeslagen in het museumdepot in Nuis.
Met de terugkeer van de ridders naar Holwerd gaat een lang gekoesterde wens van wijlen Sytse ten Hoeve in vervulling. Al bij de overdracht van de Willibrorduskerk aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken in 2008 pleitte hij als lid van het Algemeen Bestuur ervoor om de ridders terug te halen naar Holwerd.
Ten Hoeve heeft achter de schermen intensief meegewerkt aan een bruikleenverzoek, dat hij onderbouwde met een historische beschrijving van de unieke beelden. Op 1 januari 2016 overleed hij. De toezegging van het Fries Museum dit voorjaar heeft hij niet meer kunnen meemaken.
Het is de bedoeling dat de ridders in de tweede helft van dit jaar naar Holwerd overgebracht worden.

Een uitgebreid artikel over de knielende ridder en mevrouw Van Aylva staat in het nieuwste nummer van het blad ‘Alde Fryske Tsjerken’, dat op 20 juni 2016 is verschenen. De bijdrage van Sytse ten Hoeve is bewerkt en aangevuld door drs. Albert Reinstra, bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Vindt u het ook belangrijk dat de beelden weer op de plaats komen waar ze horen? Een gift is zeer welkom.

Tsjerkepaad, Waddentour en meer in Holwerd

Deze zomer kunt u op verschillende manieren toeristisch lekker genieten van Noord-Oost Friesland, dus ook van Holwerd. Met het Tsjerkepaad, de Waddentour en het Waddenbelevingscentrum.

Kerk openTsjerkepaad
De Vermaning (Doopsgezinde kerk) en de Willibrorduskerk zijn opgenomen in het Tsjerkepaad, dat leidt langs allerlei kerken in Friesland.

Van 2 juni t/m 10 september zijn deze kerken iedere zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur gratis toegankelijk.

In de Willibrorduskerk is er een expositie van Quilt kleden gemaakt door 3 dorpsgenoten. Bij de Vermaning kunt u het labyrint achter de kerk bezoeken, dit is in september 2015 opengesteld voor bezoekers.

Oargelpaad
Het orgel van de Willibrorduskerk wordt op 4 zaterdagen bespeeld i.s.m. Organum Frisicum:
– 9 juli om 14.30 – 15.00 uur en van 16.30 – 17.00
– 23 juli de hele middag
– 6 augustus van 16.30 – 17.00 uur
– 20 augustus van 13.30- 14.00 uur en van 16.30- 17.00 uur

Op deze zaterdagen kunt u tijdens de openingstijden van het Tsjerkepaad tevens het orgel in de Vermaning beluisteren, dit orgel is in 1906 gebouwd door de firma Bakker en Timmenga.

De Vermaning: Stasjonswei 3, Holwerd
Willibrorduskerk: Tsjerkestrjitte 11, Holwerd

Waddentour
Er is een nieuwe toeristische route ontwikkeld, die langs 4 beschermde dorpskernen leidt in de gemeente Dongeradeel: de Waddentour. Dorpsbewoners van Holwerd, Metslawier, Ee en Paesens/Moddergat hebben deze route zelf ontwikkeld.

De tocht bestaat uit verschillende wandelingen in de desbetreffende dorpen. In de dorpen kunt u kennismaken met allerlei historisch gezien interessante gebouwen, die voorzien zijn van een klein informatiebordje. De route kunt u te voet, per fiets of met de auto afleggen.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.waddentour.nl

Waddenbelevingscentrum
In de voormalige Gereformeerde kerk aan de Elbasterwei is in april 2016 het Waddenbelevingscentrum “De Noordhoren” geopend. In dit centrum kunt u van alles “beleven” wat met het Waddengebied te maken heeft: vogels, vissen, krabben, schelpen etc.

Openingstijden: woensdag, vrijdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur.

Het gebouw op zich is een typisch voorbeeld van de zgn. “Amsterdamse school”, een stroming binnen de architectuur.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.denoordhoren.nl