Optreden Wad’n Koor

Uitnodiging

Voor een gezellige middag op de eerste etage van het Amelander Veerhuis te Holwerd.

zondagmiddag 2 april 2017  van 16.00 – 18.00 uur.

Toegang = gratis!

Het programma:
• Optreden Wad’n Koor;
• Optreden Adri de Boer solo & samen met Wad’n Koor;
• Pauze;
• Gezellige meezingers in de kroeg, onder muzikale begeleiding van Klaas Steegstra & Adri de Boer.

Er zullen lootjes verkocht worden voor een Tombola!

De opbrengst hiervan gaat naar Wad’n Koor.
Graag tot ziens op zondag 2 april,
Amelander Veerhuis – Leeuwarderweg 5 – Holwerd

voor meer informatie:
www.wadnkoor.nl
info@wadnkoor.nl
tel.nr. 06. 44 60 60 25

Himmeldei 1 april

Zaterdag 1 april van 10.00 – 11.30 uur :

“de jaarlijkse Himmeldei”

Verzamelen voor de Coop  aan de Fonteinstrjitte 5 – Holwerd. Daar worden grijpstokken, hesjes, vuilniszakken en containers uitgedeeld.

Doet u/ doen jullie ook mee voor een schoner Holwerd?

Na afloop is er drinken met wat lekkers in het MFA. We hopen dat er zoveel mogelijk mensen meedoen!

Alvast bedankt.

Gea de Boer –  Marijke van der Laan,
Dorpsbelang Holwerd

Foto’s oud Holwerd voor 3D en VR versie oude dorpskern

Eén van de projecten om de doelstelling van Holwerd aan Zee; Leefbaarheid, Omzet en Banen te realiseren, is Hotel Holwerd. Voor de realisatie van Hotel Holwerd zijn we op zoek naar oude foto’s van de verloren panden en het stratenpatroon van vroeger van Holwerd. Het gaat om het gebied in het beschermd dorpsgezicht. Waar het effect van de DOM al zichtbaar wordt bij sommige huiseigenaren is dit een project om het straatbeeld aan te pakken.

Door de oude foto’s en ansichtkaarten van de oude dorpskern in te scannen is het mogelijk om hiervan een 3D presentatie te maken en dat zelfs uit te werken tot een Virtual Reality Tour door de oude dorpskern van weleer. Dit document zal een leidraad zijn voor de opwaardering van de oude dorpskern.

Wie heeft oude foto’s van Holwerd die we digitaal mogen gebruiken om het beschermd dorpsgebied te herstellen? Graag reactie naar info@holwerdaanzee.nl

Heeft u nog oude foto’s maar niet digitaal? Wij zorgen voor de digitalisering! We ontvangen de foto’s graag voor 1 maart 2017, zodat het dit jaar nog een bijdrage kan leveren aan de realisatie van Hotel Holwerd.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking

Stichting Holwerd aan Zee

Fotomiddag in Holweder MFA

Jan van der Velde verzamelt al veel jaren alles over de geschiedenis van Oud Holwerd. De georganiseerde Fotomiddag op donderdagmiddag 16 februari in het Multifunctionele Accommodatie in Holwerd was voor de Holwerder dorphistoricus een mooie gelegenheid om de aanwezigen kennis te laten maken met zijn uitgebreide verzameling. Tijdens de presentatie werden o.a. oude maar ook recentere foto’s van diverse Holwerder families, verenigingen en gebouwen getoond. Van der Velde vertelde bij de beelden vele nieuwsgierige wetenswaardigheden wat bij de aanwezigen weer herinneringen van weleer opriepen.

https://youtu.be/BoQZ4Cpbv5g video link Fotomiddag Oud Holwerd met Jan van der Velde De presentatie begint na 1 minuut op de video.

https://youtu.be/JV2lmi6ZU8I op de fiets van Dokkum-Holwerd vv.

Fotomiddag oud Holwerd

Donderdagmiddag 16 februari aanstaande vanaf 14.00 uur loodst Jan van der Velde u aan de hand van zijn schitterende foto collectie weer door een stukje geschiedenis van Holwerd heen. Locatie: MFA De Ynset te Holwerd. Entree: 5 euro. U komt toch ook?

Cultuurhistorische kaart Dongeradeel

De gemeente Dongeradeel is bezig om een cultuurhistorische kaart te maken, net zoals de provincie die heeft (www.fryslan.nl/chk). Dit willen ze graag doen om kennis over het landschap te bewaren en inzichtelijk te maken. Alles wordt openbaar gemaakt, zo kan iedereen straks op een eenvoudige manier rekening houden met de landschappelijke en cultuurhistorische waarden bij de ontwikkeling van plannen. In eerste instantie richten ze zich op het buitengebied, later hopen ze het te kunnen uitbreiden naar de Wadden, dorpen en stad.

In de komende maand zal er informatie worden verzameld. Ze willen de kennis die bij de inwoners aanwezig is ook graag meenemen. Hiertoe zal er binnenkort een Facebookpagina worden Geopend. Daarnaast willen ze graag met mensen in contact komen die veel weten van hun omgeving (vooral van landschap en cultuurhistorie). Denk hierbij aan de verdwenen kloosters, de oude kreken, dobben, dijkcoupures, etc. Ook verhalen over de omgeving zijn welkom. Mensen die hieraan mee willen werken kunnen dit aangeven via info@dorpsbelangholwerd.nl, dit zal vervolgens worden doorgegeven aan de gemeente. Opgeven kan tot uiterlijk a.s. vrijdag.