Holwerd.nl

Zoals misschien bekend is Holwerdonline per 1 september gestopt. Er wordt op dit moment daarom gewerkt aan een nieuwe website. In eerste instantie zal dit vooral een website worden met informatie en links naar de diverse ondernemingen, verenigingen en projecten binnen het dorp.