Project Holwerd aan Zee naar Den Haag

Holwerd aan Zee is door het rijk opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De komende tijd zal de haalbaarheid van het plan worden onderzocht.