Obligaties St. Recreatie & Toerisme

In de maanden augustus en september 2017 gaan we proberen de laatste obligaties te verzilveren. De obligaties die reeds bij de vorige trekkingen zijn uitgeloot, en niet binnen de gestelde termijn van 5 jaar zijn aangeboden, komen te vervallen ten voordele van de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd. (zie de bepalingen op de achterzijde van de obligaties).

Mocht u de in uw bezit zijnde obligaties willen schenken aan de stichting ook dan vragen we u dringend de obligaties in te leveren. Tot slot: zonder obligaties kunnen we niet uitbetalen.

Klik hier om het formulier te downloaden. Dit formulier kunt u printen, en bij Durk Geertsma aan de Waling Dykstrastrjitte 12 inleveren. U kunt het eventueel ook afhalen op genoemd adres vanaf 26 juli 2017.

Namens de stichting SRTH
Durk Geertsma