Mienskipsenergieplan

Oproep:  Doe ook mee aan het Mienskipsenergieplan!

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De gemeenten in Noordoost Fryslân werken daarom samen aan duurzaamheid en leggen daarbij de lat hoog, zo ook in de DDFK-gemeenten.

Ook in Holwerd kan er actie worden ondernomen. Hoe kan het dorp energieneutraal worden? Wat betekent dat precies én hoe pak je zoiets aan? Om hier een plan voor te maken biedt de Friese Milieu Federatie ondersteuning aan om te komen tot het opstellen van een MienskipsEnergiePlan voor Holwerd! Dit plan is de visie van het dorp op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie.

Om het plan vorm te geven wordt iedere inwoner van Holwerd uitgenodigd om mee te komen denken en discussiëren.

Daarom wordt u van harte uitgenodigd op:
Dinsdag 10 april om 20:00 uur in de MFA aan de Morgenzon 7.

Voor vragen en/of opmerking kunt u contact opnemen met:
Dorpsbelang Holwerd
info@dorpsbelangholwerd.nl

Klik hier voor de flyer.