Roeken en Kraaien

Nu de Roeken en Kraaien kolonies aan de Kerkstraat en bij de Ternaarderweg zich steeds meer uitbreiden, (ongeveer 125 paren Roeken en 50 paren Kraaien), nemen ook de klachten toe en dan met name geluidsoverlast. Ook in het vrije veld rond Holwerd krijgen deze vogels steeds meer de overhand, zodat er voor andere vogelsoorten weinig ruimte overblijft. Klachten die zich veelvuldig voordoen zijn o.a.: Geluidsoverlast, het bevuilen van auto’s vooral op het parkeerterrein bij het gebouw van P.V. De Kustvliegers, Holwerd aan zee , de Willibrorduskerk en de grafmonumenten op het kerkhof.

Wij willen graag uw mening omtrent dit probleem, bent u het ermee eens dat hier wat aan gedaan word of zo maar laten. U kunt dit kenbaar maken door het invullen van de poll op Facebook. De bedoeling is dat de uitkomst door dorpsbelang mee word genomen naar hun periodieke overleg met de Gemeente Dongeradeel.

Voormalige Fûgelwacht Holwert e/o.