‘Bjusterbaarlik Noard-East Fryslân’: Fotowedstrijd Holwerd voor jong en oud

Zoals de Holwerder dichter Waling Dijkstra het ooit prachtig verwoordde in zijn gedicht Fryslân Boppe is Friesland het mooiste land van de wereld. Een land om trots op te zijn en je met elkaar verbonden te voelen. In het kader van LF2018 ‘Holwert ferbynt’ organiseert de Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd daarom een fotowedstrijd.

De ‘Bjusterbaarlik Noard-East Fryslân’ fotowedstrijd is een wedstrijd voor amateurfotografen, jong of oud, en waar ook maar vandaan. Noord-Oost Friesland heeft zeer veel moois te bieden: de natuur, het Wad, de dorpen, de eilanden, de steden, het platteland, de mensen, de gebruiken. Wie of wat vind jij ‘bjusterbaarlik’, wat verwondert je, wat verbaast je? Welke grappige taferelen of gekkigheid kom je tegen? Waar geniet je van, wat maakt je blij? Het thema ‘Bjusterbaarlik Noard-East Fryslân’ is in de breedste zin te gebruiken ter inspiratie.

Deelnemers aan de fotowedstrijd kunnen tot en met 28 februari 2018 hun foto’s insturen naar fotowedstrijd@dorpsbelangholwerd.nl

Een deskundige jury, bestaande  uit Anja Brouwer uit Dokkum (winnares Frans Lanting Photo Award) en Maarten Boersema uit Blije (fotograaf en tekstschrijver). De jury beoordeelt de inzendingen en maakt per leeftijdscategorie een selectie van de beste foto’s. De genomineerde foto’s zijn in de maand april 2018 in Holwerd te bewonderen. Naast juryprijzen zijn er ook publieksprijzen te winnen. De uitslag van de prijzen wordt feestelijk bekend gemaakt op zaterdag 21 april 2018.

Foto: Maarten Boersema

VOORWAARDEN DEELNAME ‘BJUSTERBAARLIK NOARD-EAST FRYSLAN’ FOTOWEDSTRIJD

Aanmelding
Via www.wetransfer.com
naar e-mail: fotowedstrijd@dorpsbelangholwerd.nl

Graag duidelijk naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer en leeftijd vermelden. Vermeld ook waar de foto gemaakt is, wanneer en wat er op te zien is.

Leeftijdscategorieën
Er kunnen foto’s ingezonden worden in 3 leeftijdscategorieën:

  • Jonger dan 12 jaar
  • 12 tot 18 jaar
  • 18 jaar en ouder

Kosten deelname en specificaties
€ 5,00 per deelname (voor dit bedrag mag je maximaal 5 foto’s inzenden) vooraf te voldoen op IBAN NL37 RBRB 0694 0539 61 t.n.v. De Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd  o.v.v. “Fotowedstrijd 2018”. LET OP: Inschrijving is pas definitief na ontvangst inschrijfgeld.

De onderwerpen van fotografie dienen binnen het thema ‘Bjusterbaarlik Noard-East Fryslân’ te passen. De foto’s moeten worden ingestuurd als JPEG-bestand. De afmeting van de foto moet minimaal 2480×3543 pixels zijn (300 dpi). Of in de maat 20×30 (A4) met 300 dpi. Te kleine foto’s kunnen niet meedoen. Zowel kleur als zwart-wit is toegestaan. De foto moet gemaakt zijn na 2014. Foto’s die eerder een prijs hebben gewonnen zijn van deelname uitgesloten. Een foto die is samengesteld uit meerdere opnamen wordt niet geaccepteerd. Beperkte digitale beeldbewerking is wel toegestaan (contrast, helderheid e.d.).  Bestuursleden en leden van de werkgroep voor deze fotowedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

Uiterste inzenddatum is 28 februari 2018.

Jurering en prijzen
De onafhankelijke vakjury beoordeelt de ingezonden foto’s op aspecten als compositie, contrasten, onderwerpkeuzen (originaliteit!) en kleurgebruik.
De geselecteerde foto’s worden in april 2018 tijdens de Kunstmaand Holwerd geëxposeerd.  Nadat de vakjury een selectie heeft gemaakt mag ook het publiek tijdens de kunstmaand haar oordeel (publieksprijs) geven over de foto’s. Door de vakjury wordt per leeftijdscategorie 1 prijs toegekend en 2 eervolle vermeldingen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag van de wedstrijd en de prijsuitreiking volgen op 21 april 2018. De winnende foto’s worden op de website Holwerd.nl en waar mogelijk in huis aan huis bladen gepubliceerd.

Overige
De ingezonden foto’s mogen door De Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd worden gebruikt voor publicatie. Foto’s die niet aan de technische specificaties voldoen of aanstootgevend zijn kunnen worden verwijderd. Foto’s waarbij misbruik wordt vermoed in het aantal stemmen enz. kunnen worden verwijderd.
De bestandsnaam van de foto moet worden voorzien van de naam en telefoonnummer van de fotograaf en een titel.

Privacy
De deelnemer beschikt over de exclusieve rechten van de ingezonden foto(’s).
De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.
De Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in De Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.
Met uw deelname en het plaatsen van uw foto gaat u ermee akkoord dat voor het meedoen aan de wedstrijd uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Op deze manier kan een winnaar bericht worden als hij of zij een prijs heeft gewonnen. Uw gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt vanzelfsprekend met inachtneming van de wet op bescherming van persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
Hoewel wij zorgvuldig te werk gaan bij het beoordelen van de foto’s, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de foto’s.
Deze voorwaarden kunnen tussentijds door De Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd worden aangepast. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.