Dorpsbelang

Contactgegevens van Dorpsbelang

Voorzitter: Arnoud Haitsma (0519-346619)
Secretaris: Sija van der Wal (0519-562416)
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma (0519-562172)
Redactie dorpsbel: Henk Willemsen (0519-561035)
Lid: Theo Broersma (0519-561661)
Lid: Hessel Hiddema (0519-561716)
Lid: Marijke van der Laan-Heshof (0519-562487)

E-mailadressen:
info@dorpsbelangholwerd.nl
redactie@dorpsbelangholwerd.nl (Dorpsbel)

Postadres: De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd