Dorpsbelang

Contactgegevens van Dorpsbelang

Voorzitter: Arnoud Haitsma (0519-346619)
Secretaris: Sija van der Wal (0519-562416)
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma (0519-562172)
Redactie Doarpsbel: Henk Willemsen (0519-561035)
Lid: Hessel Hiddema (0519-561716)
Lid: Jelmer van der Hoop (06-15474334)
Lid: Grietje van der Woude (0519-561469)
Lid: Tineke Hoekstra (06-20750887)

E-mailadressen:
info@dorpsbelangholwerd.nl
redactie@dorpsbelangholwerd.nl (Doarpsbel)

Postadres: De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd