Hé weggebruiker, help ons!

De provincie Fryslân is eigenaar van 846 kilometer aan wegen. Aan deze wegen werd en wordt volop gewerkt . De afgelopen jaren heeft de provincie diverse projecten uitgevoerd. Om ook in de toekomst aan een veilige en bereikbare provincie te blijven werken, wil de provincie graag inzicht krijgen in het effect van deze projecten. Met andere woorden: werkt het? De komende maanden worden diverse projecten geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de meetbare effecten maar ook naar de beleving. Daarnaast zal de provincie het proces van de totstandkoming van het plan tot de uitvoering ervan beoordelen. Grontmij (part of Sweco) voert deze evaluatie in opdracht van de provincie uit.

Het evalueren moet inzicht bieden in de effecten van de projecten en leerpunten opleveren voor nieuwe projecten in de toekomst. In de komende maanden evalueren we de volgende projecten: N356 Herinrichting Brantgum; N356 Rotonde Broeksterhoek; N361 Rotonde Steendam – Rotonde Rinsumageest; N384 Rotonde Winsum Noord; N354 Reconstructie Dearsum – Scharnegoutum (2e fase); N392 Reconstructie Terwispel – komgrens Gorredyk; N928 Nieuwe ronweg Woudsend; N383 Reconstructie Berlikum – Sint Annaparochie en N359 Fietstunnels Tjerkwerd – Parrega.

Naast verkeerskundigen, politie en andere deskundigen, hoort de provincie graag de mening van weggebruikers en andere betrokkenen zoals buurtbewoners of ondernemers. Kent u één van de projecten goed omdat u dagelijks gebruik maakt van dit traject? Wij nodigen u van harte uit om de enquête in te vullen op www.fryslan.frl/enquete. Dit helpt de provincie om te leren van uitgevoerde projecten en om de wegen in Fryslân verder te verbeteren.

Het invullen van de enquêtes is mogelijk tot en met vrijdag 11 maart.

Dit is een ingezonden bericht van de provincie Fryslân

Aanmeldingen – Popkoor Holwerd

Na een oproep deze week in de regionale kranten hebben we aanmeldingen ontvangen voor ons nieuw op te richten popkoor. De reacties en aanmeldingen zijn overweldigend en we hopen binnenkort van start te gaan.

We zouden heel graag meer mannen verwelkomen!! Natuurlijk zijn vrouwen ook nog steeds van harte welkom.

Hou je van zingen en gezelligheid? Geef je op of e-mail ons voor meer informatie.

Tineke van Slooten: stuur e-mail
Marijke van der Laan: stuur e-mail

Inleveren kerstbomen Holwerd

De gemeente Dongeradeel heeft dit jaar voor de tweede keer een kerstbomen inleverdag georganiseerd. Vorig jaar werden er ongeveer twintig ingeleverd in Holwerd, dit jaar zijn het er vijfenveertig.

kerstboom1

Tussen tien en twaalf uur konden de bomen ingeleverd worden. Vrijwilligers stonden klaar om ze in ontvangst te nemen.

Bij elk ingeleverde boom kregen de kinderen een lootje – waar ze een geldprijs mee kunnen winnen –  en een kortingsbon voor een speelgoedzaak in Dokkum.

Het enthousiasme van de kinderen was ontzettend leuk om mee te maken. Nu maar hopen dat de Holwerter jeugd in de prijzen mag vallen. We zullen voor jullie duimen: Ward – Jenna – Marrith – Mare en alle kinderen die meehielpen!!

kerstboom2

Aanstaande maandag ( 11 januari ) zal de trekking plaatsvinden in het gemeentehuis en de uitslag kunt u komende woensdag 13 januari lezen in de huis-aan-huis van de Dockumer Courant.

Iedereen bedankt voor het slagen van deze opruimactie van de gemeente!

Hartelijke groet,

Gea en Marijke

Oliebollenverkoop

oliebol1Op oudejaarsdag worden er bij de Coop van 9:00 uur tot 15:00 uur oliebollen gebakken door bakker Albert Boskma. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan het MFA.

Er kan besteld worden via het bestelformulier wat huis aan huis is bezorgd in en buiten Holwerd.

10 oliebollen of krentenbollen naar keuze voor € 7,50
Lever de bestelbon tijdig in bij de Coop