15 jaar Frije cross Blije, de finale!

Het was in 2002 dat de eerste Swarte cross gehouden werd en in 15 jaar tijd is het uitgegroeid tot een heus evenement waar vele mensen, coureurs en publiek, op af komen. Er is veel gebeurd en veranderd, de naam hebben we moeten veranderen van Swarte cross naar Frije cross en ook qua organiseren is er veel veranderd.

Ons doel was een cross te organiseren die anders dan andere autocrossen zou zijn, maar de trend is dat de animo voor de ludieke klassen al  jaren terug loopt. Dat betekend dat je deze publiekstrekkers moet schrappen.

Zo gebeurd er wat we niet willen; we beginnen op een “gewone” autocross te lijken. Tevens is het voor het bestuur een hele toer om alles ieder jaar weer voor elkaar te krijgen, wat een tijdrovende en intensieve klus is. Veel regels die veel extra kosten met zich mee brengen, hebben er toe geleid dat deze cross organiseren geen simpel klusje is.

Dankzij onze trouwe sponsoren en de boeren die hun land beschikbaar stelden hebben we al de afgelopen jaren een leuk evenement neer kunnen zetten. Maar ook hier loopt het al jaren terug, dit terwijl de kosten toenemen. Mede hierdoor is gisteren in de vergadering besloten dat 29 juli 2017 de laatste Frije cross zal worden georganiseerd.

Dit jaar is een jubileumjaar en dat betekend dat we er een spetterende finale van willen maken. Uiteraard hopen we op veel deelname en publiek om samen met ons  15 jaar Frije cross te vieren! Wellicht komen diverse oude bekenden terug naar de Frije cross arena. Er wordt door het bestuur druk gebrainstormd op een spectaculair programma. Dit zal uiteraard bekend worden gemaakt op onze site en Facebookpagina.

Wij hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur Frije cross Blije

Frije cross Blije, de finale:
Zaterdag 29 juli 2017
Aanvang: 12:00 uur
Locatie: de Hoarnen 3, 9151 AK Holwerd
www.frijecrossblije.nl

Hulp gevraagd voor 4 mei 2017

Woensdagmiddag 19 april gaan we vanaf 15.00 uur steentjes verven voor de 4 mei herdenking bij het oorlogsmonument op de zeedijk te Holwerd.

Wil(t) u/je meehelpen?

Of draag(t) je/u liever een gedicht voor tijdens de plechtigheid op 4 mei? Ook hiervoor zijn we op zoek naar geïnteresseerden. Dit jaar kunnen zowel kinderen als volwassenen zich hiervoor aanmelden.

Aanmelden kan via e-mail of telefonisch: 06 44 60 60 25.

Reanimatie cursus

Naar aanleiding van de reanimatie presentatie tijdens de jaarvergadering van Dorps Belang, willen we graag weer een cursus organiseren in Holwerd.
Er hebben zich al enkele geïnteresseerden opgegeven voor een cursus, en zijn nog een aantal plaatsten vrij.

Dit is natuurlijk fantastisch! Hoe meer inwoners kunnen reanimeren en aangemeld zijn bij Hartslagnu.nl , hoe beter! Dus wilt u leren reanimeren, geef u dan op bij Jolanda van der Werff , Koningsstraat 1 in Holwerd. Een belletje kan ook: 0519-562205.

Dan gaan we samen Holwerd HARTVEILIG maken!!

De nieuwe gemeentenaam

Noardeast-Fryslân………de nieuwe naam van de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel.

Woensdagmiddag 23 maart werd er 500 euro verloot onder de elf (goed gespelde) inzendingen voor deze naam in het stadhuis van Dokkum. De hoofdprijs ging Dhr. S.van der Veen uit Kollum en werd overhandigd door burgemeester Bearn Bilker. De overige tien, waaronder een dorpsgenoot, kregen elk een bedrag van 100 euro en een prachtige bos bloemen.

Marla Vernoy is een nieuwe dorpsgenoot en al zeer betrokken bij Holwerd en omgeving. Dit wordt zeer gewaardeerd!

Namens Dorpsbelang Holwerd feliciteren we Marla met het (mede)verzinnen van de nieuwe gemeentenaam!

Optreden Wad’n Koor

Uitnodiging

Voor een gezellige middag op de eerste etage van het Amelander Veerhuis te Holwerd.

zondagmiddag 2 april 2017  van 16.00 – 18.00 uur.

Toegang = gratis!

Het programma:
• Optreden Wad’n Koor;
• Optreden Adri de Boer solo & samen met Wad’n Koor;
• Pauze;
• Gezellige meezingers in de kroeg, onder muzikale begeleiding van Klaas Steegstra & Adri de Boer.

Er zullen lootjes verkocht worden voor een Tombola!

De opbrengst hiervan gaat naar Wad’n Koor.
Graag tot ziens op zondag 2 april,
Amelander Veerhuis – Leeuwarderweg 5 – Holwerd

voor meer informatie:
www.wadnkoor.nl
info@wadnkoor.nl
tel.nr. 06. 44 60 60 25

Himmeldei 1 april

Zaterdag 1 april van 10.00 – 11.30 uur :

“de jaarlijkse Himmeldei”

Verzamelen voor de Coop  aan de Fonteinstrjitte 5 – Holwerd. Daar worden grijpstokken, hesjes, vuilniszakken en containers uitgedeeld.

Doet u/ doen jullie ook mee voor een schoner Holwerd?

Na afloop is er drinken met wat lekkers in het MFA. We hopen dat er zoveel mogelijk mensen meedoen!

Alvast bedankt.

Gea de Boer –  Marijke van der Laan,
Dorpsbelang Holwerd

Foto’s oud Holwerd voor 3D en VR versie oude dorpskern

Eén van de projecten om de doelstelling van Holwerd aan Zee; Leefbaarheid, Omzet en Banen te realiseren, is Hotel Holwerd. Voor de realisatie van Hotel Holwerd zijn we op zoek naar oude foto’s van de verloren panden en het stratenpatroon van vroeger van Holwerd. Het gaat om het gebied in het beschermd dorpsgezicht. Waar het effect van de DOM al zichtbaar wordt bij sommige huiseigenaren is dit een project om het straatbeeld aan te pakken.

Door de oude foto’s en ansichtkaarten van de oude dorpskern in te scannen is het mogelijk om hiervan een 3D presentatie te maken en dat zelfs uit te werken tot een Virtual Reality Tour door de oude dorpskern van weleer. Dit document zal een leidraad zijn voor de opwaardering van de oude dorpskern.

Wie heeft oude foto’s van Holwerd die we digitaal mogen gebruiken om het beschermd dorpsgebied te herstellen? Graag reactie naar info@holwerdaanzee.nl

Heeft u nog oude foto’s maar niet digitaal? Wij zorgen voor de digitalisering! We ontvangen de foto’s graag voor 1 maart 2017, zodat het dit jaar nog een bijdrage kan leveren aan de realisatie van Hotel Holwerd.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking

Stichting Holwerd aan Zee