Mienskipsenergieplan

Oproep:  Doe ook mee aan het Mienskipsenergieplan!

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De gemeenten in Noordoost Fryslân werken daarom samen aan duurzaamheid en leggen daarbij de lat hoog, zo ook in de DDFK-gemeenten.

Ook in Holwerd kan er actie worden ondernomen. Hoe kan het dorp energieneutraal worden? Wat betekent dat precies én hoe pak je zoiets aan? Om hier een plan voor te maken biedt de Friese Milieu Federatie ondersteuning aan om te komen tot het opstellen van een MienskipsEnergiePlan voor Holwerd! Dit plan is de visie van het dorp op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie.

Om het plan vorm te geven wordt iedere inwoner van Holwerd uitgenodigd om mee te komen denken en discussiëren.

Daarom wordt u van harte uitgenodigd op:
Dinsdag 10 april om 20:00 uur in de MFA aan de Morgenzon 7.

Voor vragen en/of opmerking kunt u contact opnemen met:
Dorpsbelang Holwerd
info@dorpsbelangholwerd.nl

Klik hier voor de flyer.

Rommelmarkt

Zaterdag 3 maart a.s. organiseert de v.v. Holwerd een rommelmarkt van 9.30 –15.00 uur in het MFA te Holwerd.

Tevens verloting met leuke prijzen!

STEUN ONZE CLUB EN KOM GEZELLIG LANGS!!

Holwert Ferbynt – Kuier Miel

We willen alle Holwerter inwoners uitnodigen om voor elkaar te koken en met elkaar te eten. Het Kuier Miel van Holwert wordt één van de gezelligste en smakelijkste activiteiten i.h.k.v. Holwert Ferbynt, Culturele Hoofdstad (LF2018). Doet u mee?

Wat is het?
Het Kuier Miel wordt een etentje waarbij je elke gang aan een andere tafel (en in een ander huis) nuttigt. Het gaat niet om culinaire hoogstandjes, maar om gezelligheid en verrassende ontmoetingen.

Wanneer?
Zaterdag 21 april vanaf 16.30 uur

Kosten?
5 euro per persoon en per tweetal het koken van één gang inclusief een drankje voor zes personen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Stel, adres A organiseert het welkomstdrankje en het voorgerecht. Vier gasten worden hier verwacht. Na afloop gaat iedereen het hoofdgerecht ergens anders nuttigen en vervolgens is het nagerecht voor iedereen ook weer op een andere locatie in Holwert en omgeving. Vervolgens komen we allemaal bij elkaar voor een gezellige afsluiting.

Opgave Graag uiterlijk voor 1 april 2018 via KuierMiel@dorpsbelangholwerd.nl o.v.v. de voorkeur voor het maken van een hoofd-, voor- of nagerecht. Bij voldoende deelnemers wordt daarna de indeling gemaakt en krijgt iedereen een uitnodiging en instructies voor de invulling van de avond.

Vragen?
Dorpsbelang Holwerd / Werkgroep Holwert Ferbynt (LF2018)
KuierMiel@dorpsbelangholwerd.nl