Zomertijd kerktoren

zomertijdHet is u misschien opgevallen dat de klok op de kerktoren nog niet is aangepast aan de zomertijd.

Volgende week zal het uurwerk van de kerken door de gehele gemeente op tijd worden gezet.

Dorpsbelang Holwerd

Opening waddenbelevingscentrum

logo_noordhorenOp zaterdag 9 april vindt de opening plaats van waddenbelevingscentrum De Noordhoren in de voormalige gereformeerde kerk aan de Elbasterwei.

Een educatief centrum voor jong en oud met alles over het ons zo vertrouwde waddengebied. Met volop informatie over o.a. vogels, vissen en schelpen die hier voorkomen. Er zijn interactieve zuilen, een doehoek voor de jonge onderzoekers en een aquarium met bewoners uit de Waddenzee die u kunt bekijken.

Die dag is ook de officiële opening van de Waddentour, om 10:30 uur in Metslawier. Om 14:30 uur komt de groep aan in Holwerd bij de smederij van Geertsma en gaat daarna wandelend langs en door een aantal panden naar het waddenbelevingscentrum voor de receptie.

Vanaf 14:00 uur begint de muzikale opening. Hierna is er voor dorpsgenoten en andere belangstellenden gelegenheid om even binnen te kijken.

Himmeldei

Holwerd is weer een klein stukje schoner geworden na de succesvolle ‘Nederland schoon’ actie die dit jaar voor het eerst op een zaterdagmorgen werd gehouden. De vlaggen hingen uit…….tijd voor actie!
holwerd_schoon-1Met een twintigtal kinderen van de basisscholen ‘de Tsjelke’ en ‘de Ploos’ en een aantal begeleiders ging men aan de slag tijdens een prachtig zonnige, maar winderige dag. Zo werd er op een aantal plekken in en net buiten het dorp zwerfvuil opgeruimd. Achter de Nije Nijhof, in het bos, een aantal straten en even buiten Holwerd werden onder andere blikjes, plastic flesjes, vuurwerk, sigarettenpeuken enz. verzameld. Er werden ook grotere materialen gevonden, zoals twee kapotte tuinstoelen en bouwmateriaal.
holwerd_schoon-2

Eén keer per jaar je dorp schoonhouden is niet veel, daarom zijn we van plan om in het najaar weer een oproep te doen. Hierbij hopen we dat er naast kinderen ook jeugd en volwassenen helpen Holwerd schoon te houden.

Na het “Himmelje” kwam de groep schoonmakers bij elkaar in het MFA onder genot van een kopje thee/koffie, voor de kinderen ranja en een lekker broodje knakworst . Dit alles gesponsord door Coop en MFA, waarvoor onze hartelijke dank. Als dank kregen alle deelnemers een linnen tas van de gemeente Dongeradeel.holwerd_schoon-3Groetjes van alle kinderen die meehielpen, de begeleiders, de dames achter de bar van ’t MFA en natuurlijk de sponsoren die deze dag mede mogelijk heeft gemaakt. – initiatief van Dorpsbelang Holwerd –

WAD ’N KOOR

Donderdag 17 maart jongstleden werd de naam van Popkoor Holwerd bekend gemaakt tijdens onze eerste succesvolle repetitie. Er waren meer dan dertig leden en we hebben onder leiding van Adri de Boer een drietal nummers geoefend. Het was een gezellige avond en we zongen er lustig op los.

wad 'n koor
Foto: Koos Scherjon, RTV NOF

Wil je meezingen en houd je van gezelligheid? We oefenen elke donderdagavond van half acht tot kwart voor tien in “Het Amelander Veerhuis”
Leeftijd vanaf 18 jaar, je bent van harte welkom!!

Hartelijke groet,
Tineke, Gea, Wieke, Pietsje en Marijke
van Wad’n Koor ( Wat een koor )
Vragen? jantien10@knid.nl of tel. nr. 06. 27 19 09 70

Nederland Schoon!…..Holwerd Schoon!

Het voorjaar is begonnen, de bomen & voorjaarsbloemen staan in bloei en we genieten van meer zonlicht.  Tijd voor de voorjaarsschoonmaak!nederlandschoonlogo

Wanneer je in en om Holwerd loopt kom je helaas zwerfafval tegen.  Plastic – blikjes – papier – sigarettenpeuken – aanstekers  en noem maar op.  Geen gezicht! En, wat een kleine moeite dit in een afvalbak te doen of bij gebrek hieraan mee te nemen naar huis om daar weg te gooien.  Wat men vaak niet beseft – met zo’n argeloos gebaar –  is dat beesten in de natuur hier dood aan kunnen gaan.

nederlandschoon1 nederlandschoon2

 

 

 


Tijd om op te ruimen!

Dit jaar gaan we voor het eerst “de Himmeldei” op een zaterdag doen, om zoveel mogelijk dorpsbewoners gelegenheid te geven mee te doen met deze schoonmaakactie. Gea de Boer zal op beide scholen in het dorp aan de kinderen vertellen over “Nederland Schoon” en hen enthousiast maken mee te helpen, zoals ze de afgelopen jaren altijd gedaan hebben!

De gemeente Dongeradeel verzorgt de afvalbakken – vuilniszakken – hesjes – prikstokken en een kleine attentie als dank aan iedereen die meedoet.  Het MFA en de Coop sponsoren deze dag en Dorpsbelang zorgt ervoor dat alle afval verzameld wordt.

Help je ons Holwerd schoner te maken?

Graag aanmelden via mail: info@dorpsbelangholwerd.nl
of telefoonnummer 0519 562487 / 06 44 60 60 25 ( Marijke van der Laan )

  • Wanneer? Zaterdag 26 maart van 9:30 – 11:30 uur;
  • Waar melden? Voor de Coop – Fonteinstrjitte 5 – vanaf 9:15 uur;

Na afloop wat te drinken met wat lekkers in ’t MFA – Morgenzon 7;

  • Voor wie? Voor iedereen die de handen uit de mouwen wil steken voor een schoon Holwerd.

Graag tot zaterdag 26 maart a.s.

Hartelijke groet van Gea & Marijke namens Dorpsbelang Holwerd.

Hé weggebruiker, help ons!

De provincie Fryslân is eigenaar van 846 kilometer aan wegen. Aan deze wegen werd en wordt volop gewerkt . De afgelopen jaren heeft de provincie diverse projecten uitgevoerd. Om ook in de toekomst aan een veilige en bereikbare provincie te blijven werken, wil de provincie graag inzicht krijgen in het effect van deze projecten. Met andere woorden: werkt het? De komende maanden worden diverse projecten geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de meetbare effecten maar ook naar de beleving. Daarnaast zal de provincie het proces van de totstandkoming van het plan tot de uitvoering ervan beoordelen. Grontmij (part of Sweco) voert deze evaluatie in opdracht van de provincie uit.

Het evalueren moet inzicht bieden in de effecten van de projecten en leerpunten opleveren voor nieuwe projecten in de toekomst. In de komende maanden evalueren we de volgende projecten: N356 Herinrichting Brantgum; N356 Rotonde Broeksterhoek; N361 Rotonde Steendam – Rotonde Rinsumageest; N384 Rotonde Winsum Noord; N354 Reconstructie Dearsum – Scharnegoutum (2e fase); N392 Reconstructie Terwispel – komgrens Gorredyk; N928 Nieuwe ronweg Woudsend; N383 Reconstructie Berlikum – Sint Annaparochie en N359 Fietstunnels Tjerkwerd – Parrega.

Naast verkeerskundigen, politie en andere deskundigen, hoort de provincie graag de mening van weggebruikers en andere betrokkenen zoals buurtbewoners of ondernemers. Kent u één van de projecten goed omdat u dagelijks gebruik maakt van dit traject? Wij nodigen u van harte uit om de enquête in te vullen op www.fryslan.frl/enquete. Dit helpt de provincie om te leren van uitgevoerde projecten en om de wegen in Fryslân verder te verbeteren.

Het invullen van de enquêtes is mogelijk tot en met vrijdag 11 maart.

Dit is een ingezonden bericht van de provincie Fryslân