Gymnastiekvereniging Chariëtto heeft een pagina op de website van Holwerd met daarop informatie voor leden en andere geïnteresseerden. Altijd up to date en gemakkelijk te bereiken. Wel zo handig! We hebben ervoor gekozen om eenvoudig te beginnen, voor tips en houden we ons in elk geval aanbevolen!

Lestijden
De lessen worden gegeven in de gymzaal van de MFA, De Morgenzon 7 in Holwerd.

Kleuters/jeugd
Woensdag van 14:30 uur tot 15:30 uur (kinderen vanaf 3½ jaar en ouder).
Deze les is in de eerste plaats gericht op een brede motorische ontwikkeling en legt een basis voor andere sporten. Dus niet alleen voor gymnastiek. De belangrijkste motorische ontwikkeling doet zich namelijk voor tussen het derde en zevende levensjaar. Deze lessen worden gegeven door Ingrid Talsma.

Now Dance
Maandag van 16:00 uur tot 16:45 uur. Deze lessen staan in het teken van dansen en bewegen op muziek. Deze lessen worden gegeven door Byanca Soepboer-Brouwer.

Keep Fit
Maandag van 9:00 uur tot 10:00 uur. Dit is voor iedereen van 55 jaar en ouder.
De lessen zijn bedoeld om op een plezierige manier met een groep van leeftijdgenoten praktisch te oefenen. Het accent ligt op bewegingsoefeningen waarbij verschillende materialen de les ondersteunen. Deze lessen worden gegeven door Tine Rienks.

Contributie
* Gymnastiek kleuters/jeugd € 9,–
* Jeugd Now Dance € 9,–
* Keep Fit € 11,–

De eerste twee weken zijn gratis. Daarna is pas contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester van het bestuur. Men verbindt zich voor een heel seizoen. U dient er zelf voor te zorgen dat de contributiebetaling bij de bank of giro via automatische incasso wordt opgestart en stopgezet. In de vakantie loopt de contributie door. Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL47 RABO 0131 9098 00.

Donateurs
Donateurs steunen de vereniging met minimaal € 5,- per jaar. U kunt zich als donateur aanmelden bij Douwina Iedema (0519-562395).

Bestuursleden van de vereniging zijn:

 

Byanca Soepboer (voorzitter)
bibibrouwer@hotmail.com
06 24329250

Martha-Lia Kamma (penningmeester)
martha-lia@live.nl
06 38514892

Nynke Wijma (secretaris)
xxnynkexx@hotmail.com
06 53837090

Hilda Veendorp
a.castelein01@knid.nl
06 10154965

Josje Rikkert
josjerikkert@hotmail.com
06 44013005

Judith vd Veen Koopmans
denjvdveen@knid.nl
0519 561416

Vragen
Voor vragen, suggesties en klachten kunt u natuurlijk contact opnemen met het bestuur.