Stem op beelden Wachten op Hoog Water

Stem op beelden Wachten op Hoog Water

De Ochtend van 4 houdt deze zomer de verkiezing van het mooiste kunstwerk in de openbare ruimte. Deze week kan er worden gestemd op de nominaties uit regio Noord (Groningen, Drenthe, Friesland en de waddeneilanden). De beelden Wachten op Hoog Water zijn genomineerd!...

De speeltuin is weer open!

De speeltuin is weer open!

De afgelopen weken was de speeltuin afgesloten om het gras de kans te geven om te groeien. Gisteravond zijn de hekken verwijderd en kan er weer volop worden gespeeld. We hebben vandaag het lange wachten beloond met een traktatie op de kinder- en peuteropvang en op de...

Tijdelijk wonen in Holwerd via CareX Fryslân

Tijdelijk wonen in Holwerd via CareX Fryslân

Ook in Holwerd heeft CareX Fryslân woningen in beheer die tijdelijk bewoond kunnen worden. Het betreft woningen van Thús Wonen die leeg staan vanwege de herstructureringsplannen. In de toekomst zullen deze woningen gesloopt worden. Tot die tijd kunnen de woningen op...

Nieuwsbrief Holwerd aan Zee

Nieuwsbrief Holwerd aan Zee

Om van idee tot realisatie te komen, zijn de betrokken partijen begin 2020 gezamenlijk gestart met de voorbereidingen op de realisatie van Holwerd aan Zee. Er is sinds de start veel gebeurd. Lees het laatste nieuws in de Nieuwsbrief Holwerd aan Zee 3.

Enquête Veilig Buitengebied

Enquête Veilig Buitengebied

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn een project gestart om de veiligheid in het buitengebied te verbeteren. Hierbij is jouw hulp nodig. Wat kan er volgens jou worden verbeterd? Vul de vragenlijst in door hier te klikken.