Gebiedsproces Holwerd aan Zee

Afgelopen woensdag 28 februari zijn ca. 30 boeren uit het gebied geïnformeerd over de kansen die het gebiedsproces rond Holwerd aan Zee met zich meebrengt voor de landbouw. Naast een heldere stand van zaken, gepresenteerd door onafhankelijk projectleider Kees van Es,...

Voortgang Holwerd aan Zee

Zoals ook in de laatste Doarpsbel van Dorpsbelang Holwert valt te lezen, werken we als stichting samen met onze partners aan de nog openstaande vragen rond Holwerd aan Zee. Over dit traject heeft de stuurgroep een voortgangsbrief gestuurd naar Provinciale Staten en de...

6 januari inzameling kerstbomen

Op zaterdag 6 januari kunnen kerstbomen tussen 10.00 en 12.00 uur op het parkeerterrein bij de Coop worden ingeleverd. Voor elke ingeleverde boom krijg je 1 lootje en 1 waardebon van 50 eurocent. De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2024 worden ingeleverd bij Blokker...

Carbidschieten oudejaarsdag

Op 31 december mag er met carbid worden geschoten op het haventerrein. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven. De regels die gelden voor het carbidschieten vind je op de website van de gemeente. Rond 12.30 uur worden er broodjes knakworst en snert verkocht....