Eerherstel voor Holwerder Waling Dykstra

‘Er is niemand die meer invloed heeft gehad op de Friese cultuur als Waling Dykstra. Sedert hem is ook geen Friese schrijver zo populair geweest’’, zegt schrijver Abe de Vries. Toch is Dykstra’s erfenis zo goed als vergeten. Zijn woonhuis aan de Hegebuorren in Holwerd...

Metingen Holwerd en Ameland – Deel II

In januari en februari heeft Waterproof BV in opdracht van Provincie Friesland en Rijkswaterstaat metingen uitgevoerd in de vaargeul Holwerd-Ameland. In opvolging van deze metingen voert Waterproof BV in september en oktober 2019 een tweede meetcampagne uit. Het...

Meteoroïde alias ‘groene vuurbal’ gezien

Van Hindeloopen tot Holwerd: hier werd de meteoroïde alias ‘groene vuurbal’ gezien Veel Friezen en andere Nederlanders zagen donderdagmiddag een lichtstraal met een groene gloed door het luchtruim schieten. Werkgroep Meteoren meldt dat het om een...