Inzameling oud papier 2023

Ouders van de Tijstream en leden van muziekvereniging de Bazuin komen ook dit jaar weer het oud papier bij u ophalen. Hieronder de inzamelingsdata voor 2023: Dinsdag 17 januari De Bazuin Dinsdag 28 februari De Tijstream Dinsdag 11 april De Bazuin Dinsdag 23 mei De...

Inzamelen kerstbomen 7 januari

Op zaterdag 7 januari kunnen kerstbomen worden ingeleverd tussen 10.00 en 12.00 uur op het parkeerterrein bij de Coop. Voor elke ingeleverde boom krijg je 1 lootje en 1 waardebon van 50 eurocent. De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2023 worden ingeleverd bij Blokker...

Holwerd wordt Holwerd aan Zee!

Het hoge woord is eruit: een meerderheid van de stuurgroep heeft aangegeven door te willen gaan met de realisatie van Holwerd aan Zee en kiest voor de verdere uitwerking van de natuurlijke variant waarmee de verbinding tussen Holwerd en de Waddenzee wordt hersteld. We...

Zaterdag 19 november intocht Sinterklaas

Op zaterdag 19 november komt Sinterklaas in Holwerd. Samen met de kinderen van Holwerd hebben we het raadsel opgelost en kunnen we u vertellen dat Sinterklaas aankomt bij de molen. Na de intocht is er feest voor de basisschoolkinderen t/m groep 8 in de MFA....

50 jaar Doarpsbel

Ruim 200 Doarpsbellen gingen ons voor en dat vieren we met deze speciale jubileum editie. We blikken terug met redactieleden van de afgelopen 25 jaar. En uit de eerste 40 nummers van het ‘Kontaktblad voor Holwerd e.O.’ passeren opvallende en leuke stukjes...
Geverifieerd door MonsterInsights