Klimkubus geplaatst in speeltuin

Dankzij een anonieme sponsor via Jantje Beton kon er nog een extra speeltoestel worden aangeschaft voor in onze speeltuin. Woensdagochtend is de klimkubus geplaatst. Ook zijn de palen van de schommels vervangen omdat de lak van de oude palen los liet. In mei zal er...

Uitreiking Holwerter Roek 2020

Lichtpuntjes in een pandemie zijn er niet veel, maar daardoor vallen ze wel extra op. Zo ook in Holwerd. Ondanks alle beperkingen in 2020 kon het bestuur van Dorpsbelang Holwerd op 6 april, tijdens de online jaarvergadering, toch veel mooie beelden laten zien van het...

Los de rebus op en ontdek een lokale ergernis

Speciaal voor de Doarpsbel werd door Kreaasje fan Mei deze prachtige rebus gemaakt. We kunnen het niet laten om de rebus ook nog even via deze weg te delen. Los de rebus op en ontdek een lokale ergernis. Stuur je oplossing samen met je naam en adres naar...

De bêste winsken foar de Peaske en de takomst fan de tsjerken

Woensdagavond werden er, vanuit de gemeenschappelijke kerken van Holwerd, tulpen bij alle inwoners van Holwerd bezorgd. Bij de tulpen zat een kaartje met daarop de volgende boodschap: De bêste winsken foar de Peaske en de takomst. Hâld de moed der yn! In hertlike...

Expositie bij Kleine-Lijn: Jan Ketelaar en Nynke Runia

In het kader van cultureel landschapsproject Sense of Place, werden in 2018 en 2019 de beelden Wachten op hoog water geplaatst van Jan Ketelaar. Tijdens een wandeling in het buitendijks gebied kwam Nynke Runia van ambachtelijke katoendrukkerij Kleine Lijn in Blije op...