Renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan veerdam Holwerd

Vanaf maandag 12 september 2022 tot en met 15 mei 2023 worden gefaseerd renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een gedeelte van de veerdam Holwerd. Het gaat om het terrein achter de hekken tussen het terminalgebouw en de autokassa’s aan de zuidzijde en...

Werkzaamheden aan vaargeul Holwerd – Ameland

Ten westen van de huidige vaargeul Holwerd-Ameland bij boei VA9, heeft zich door de zeer dynamische bewegingen in dit Waddengebied een natuurlijke geul ontwikkeld. Na onderzoek blijkt dat deze geul op dit moment geschikter is als vaargeul dan de vaargeul waar nu...