Huis (laten) bouwen?

It gjit oan! Er komen bouwkavels beschikbaar in Holwerd. Een projectteam met een projectleider vanuit de gemeente zullen samen de plannen verder ontwikkelen. Voor dit projectteam zoeken we Holwerters die geïnteresseerd zijn in nieuwbouw. Meld je aan via...

Sappie Vrieswijk ontvangt Holwerter Roek 2021

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van de ‘mienskip’; de leefbaarheid van een dorp leunt daar zwaar op. Op de ledenvergadering van Dorpsbelang in Holwerd wordt jaarlijks stilgestaan bij één vrijwilliger of een groep vrijwilligers. De keuze wordt bepaald op basis van...

Activiteiten Paasmaandag ACH

De Activiteiten Commissie Holwerd organiseert op paasmaandag 18 april twee activiteiten. ’s Ochtends om 11.00 uur start het paaseieren zoeken in het bos bij de Teebus. ’s Middags om 15.00 uur is er eieren gooien. Klik voor meer informatie op de flyers...

Update Holwerd aan Zee

Begin dit jaar zijn door de ingenieursbureaus Arcadis, Deltares en Waterproof meerdere onderzoeken naar de haalbaarheid van Holwerd aan Zee opgeleverd. De hoofdconclusie uit de rapporten is dat het project technische uitvoerbaar is, maar dat het gekozen...