Digitale infoavond eerste resultaten hydrologisch onderzoek getijdenmeer 26 mei 19.30 uur

mei 19, 2021 | Algemeen

Voor de werkgroep Landbouw & Zoetwater, van de projectorganisatie Holwerd aan Zee, werkt Acacia Water op dit moment aan het hydrologisch onderzoek om de mogelijke effecten van het getijdenmeer op het grondwater in beeld te brengen. Het hydrologisch onderzoek geeft inzicht in de mogelijke effecten op de grondwaterstand in het omringende gebied (bebouwd en ongebouwd) én het effect op de verzilting in het gebied. Met de uitkomsten van het onderzoek kan het ontwerp van het getijdenmeer vooraf worden aangepast.

Op deze infoavond zullen de eerste resultaten worden toegelicht en is er de mogelijkheid om mee te denken over de inrichting en mogelijke maatregelen. We zijn benieuwd naar uw aandachtspunten, vragen en inbreng en nodigen u uit voor een digitale informatiebijeenkomst.

Wanneer: Woensdag 26 mei 2021

Aanvang: 19.30 uur via Zoom.

De bijeenkomst start met een toelichting op de resultaten van het hydrologisch onderzoek. De situatie nu en de mogelijke effecten bij een getijdenmeer. Hierna is er voldoende ruimte voor uw vragen en aandachtspunten. Hier kan de chatfunctie voor worden gebruikt.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de mail info@acaciawater.com. U ontvangt daarna een mail met instructie en link naar de bijeenkomst. Mocht u op voorhand al vragen hebben, dan verzoeken wij u deze alvast via dit mailadres te stellen.

Inloopmomenten 28 mei en 11 juni a.s.

Naast de info avond van 26 mei is er uiteraard ook tijdens de inloopmomenten gelegenheid om u te laten informeren over het onderzoek. Acacia Water zal daarvoor vrijdag 28 mei én 11 juni aanwezig zijn op het projectbureau aan de Fiskwei 30 te Holwerd. U bent van 10.00 tot 14.00 uur van harte welkom (uiteraard met inachtneming van de geldende Corona regels).

Meer weten? Check de reportage van RTVNOF / Omrop Fryslân via:

https://www.rtvnof.nl/video-komende-maanden-onderzoek-naar-effecten-getijdemeer-holwerd-aan-zee/

 

 

Geverifieerd door MonsterInsights