Even voorstellen…

Arnoud Haitsma

Voorzitter

Tineke Hoekstra

Secretaris

Klaske Miedema - Jensma

Penningmeester

Henk Willemsen

Redactie Doarpsbel

Jelmer van der Hoop

Algemeen lid

Richard Rintjema

Algemeen lid

Grietje van der Woude

Algemeen lid

Auke Douwes

Algemeen lid

Gea de Boer

Algemeen lid

Dorpsbelang

Contactgegevens van Dorpsbelang

Voorzitter: Arnoud Haitsma (0519-346619)
Secretaris: Tineke Hoekstra (06-20750887)
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma (0519-562172)
Redactie Doarpsbel: Henk Willemsen (0519-561035)
Lid: Jelmer van der Hoop (06-15474334)
Lid: Grietje van der Woude (0519-561469)

E-mailadressen:
info@dorpsbelangholwerd.nl
redactie@dorpsbelangholwerd.nl (Doarpsbel)

Postadres: De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd

Agenda dorpsbelang

[ecs-list-events cat='dorpsbelang']