Even voorstellen…

Arnoud Haitsma

Voorzitter

Tineke Hoekstra

Secretaris

Klaske Miedema - Jensma

Penningmeester

Henk Willemsen

Redactie Doarpsbel

Grietje van der Woude

Algemeen lid

Richard Rintjema

Algemeen lid

Gea de Boer

Algemeen lid

Dorpsbelang

Contactgegevens van Dorpsbelang

Voorzitter: Arnoud Haitsma (0519-346619)
Secretaris: Tineke Hoekstra (06-20750887)
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma (0519-562172)
Redactie Doarpsbel: Henk Willemsen (0519-561035)
Lid: Jelmer van der Hoop (06-15474334)
Lid: Grietje van der Woude (0519-561469)

E-mailadressen:
info@dorpsbelangholwerd.nl
redactie@dorpsbelangholwerd.nl (Doarpsbel)

Postadres: De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd

Agenda dorpsbelang

[ecs-list-events cat='dorpsbelang']