Speeltuin

Update 09-02-2020

Ben jij ook zo benieuwd naar de nieuwe speeltuin? Deze tekeningen geven een mooie impressie!


Update 18-01-2020

Yes, de eerste financiële toezeggingen zijn binnen! We hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. Alle ondernemers van Holwerd zijn aangeschreven en dit hebben we geweten. Geweldig! Naast de toezeggingen van lokale ondernemers hebben ook de NAM en de gemeente toegezegd een financiële bijdrage te zullen leveren.

Daarnaast mogen we deelnemen aan de wedstrijd Kern met Pit, editie 2020. Vandaag zijn Mariska en Tineke vanuit de speeltuincommissie naar de Kern met Pit Kick-off in Marssum geweest. Hier hebben we ons project gepresenteerd en onze adviseur ontmoet. Vanuit Kern met Pit krijgen we namelijk een jaar lang hulp bij de realisatie van ons plan. Wanneer we ons plan binnen 1 jaar realiseren ontvangen we € 1.000! Alle deelnemers van Kern met Pit dingen daarnaast mee naar de titel trofeewinnaar en maken kans op de Gouden Pit en een extra prijs van 3.000 euro!

   

Maar we kunnen niet zonder jullie hulp. Op zaterdag 23 mei zal er een sponsorloop voor de kinderen uit het dorp worden georganiseerd. Aansluitend op de sponsorloop zal het speeltuinfeest plaatsvinden. Zet deze datum dus alvast in je agenda.

Ook zijn we druk bezig met het aanvragen van subsidies. Op het moment wordt hard gewerkt om de aanvraag voor het Iepen Mienskipsfûns de deur uit te krijgen. Dit is een subsidieregeling vanuit de provincie  . Bij dit fonds mogen we een subsidieaanvraag van maximaal 40 % van de subsidiabele kosten indienen. Wat zou het geweldig zijn wanneer we een toezegging van zo’n mooi bedrag zouden ontvangen. We houden jullie op de hoogte!


Herinrichting speeltuin aan De Kamp

De speeltuin in een dorp weerspiegelt de leefbaarheid in het dorp. Het zou een plek moeten zijn waar dorpsbewoners met jonge kinderen elkaar ontmoeten. Helaas is de speeltuin aan De Kamp in Holwerd op dit moment niet geschikt voor kleine kinderen. Daarnaast zijn er maar een beperkt aantal speeltoestellen aanwezig, waardoor er nog grote lege oppervlaktes zijn.

Vanuit dorpsbelang is daarom een oproep op Facebook geplaatst. Al snel vormde zich een groep enthousiaste Holwerters om het plan, om de speeltuin opnieuw in te richten, verder uit te werken. Samen hebben we een plan opgesteld voor de herinrichting van de speeltuin aan De Kamp in Holwerd. Dit plan kunt u hier inzien.

Zoals u in het plan kunt zien is er voor de herinrichting van de speeltuin veel geld nodig, namelijk bijna € 57.000. We zijn op het moment druk bezig om dit bedrag bij elkaar te krijgen en het hele plan te kunnen realiseren.

Wilt u ons helpen of heeft u ideeën om de financiering rond te krijgen? Dan horen we graag van u via info@dorpsbelangholwerd.nl. Als particulier een financiële bijdrage leveren? Ook dit is van harte welkom! Een bijdrage kan worden overgemaakt naar NL37 RBRB 0694 0539 61 t.n.v. Ver. Van Dorpsbelangen Holwerd onder vermelding van ‘speeltuin’.

De speeltuincommissie

Berber-Rinskje Ferwerda
Pieter van der Weij
Adrie van Slooten
Nynke Wijma
Mariska Reitsma
Arnoud Haitsma
Tineke Hoekstra

Projectplan herinrichting speeltuin