Op het kaatsterrein van Concordia vliegen zaterdag 27 april vanaf 10.00 uur de eerste KNKB ballen weer door de lucht.
Op Koningsdag wordt traditiegetrouw de eerste kaatskoning van het seizoen gekroond in Holwerd. Koning van 2018 Elgar Boersma zal dan zijn koningschap moeten afstaan. Door vakantie in buitenland kan hij zijn troon niet verdedigen.

Dit jaar wel in een andere vorm. Niet alleen geselecteerde 1e klassers, maar ook hoofdklassers en 2e klassers mogen zich opgeven. Een nieuw wedstrijdconcept wat ook op de fameuze palingpartij van de afd. Makkum op 22 juli georganiseerd wordt. Doel is meer deelnemers en actie te krijgen, aantrekkelijker voor publiek en kaatsers. Zie voor meer info ook de site van de KNKB. De wedstrijd lijst wordt samengesteld door middel van gestuurde loting.

Zitplaatsen en entree gratis, kantine aanwezig. Concordia heeft een tribune waar men beschutting kan vinden tegen zon en regen.

Bron: Nieuwsblad Noordoost-Friesland

Z

27 april 2019

Vanaf 10:00 uur
Geverifieerd door MonsterInsights