Yes, de eerste financiële toezeggingen zijn binnen! We hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. Alle ondernemers van Holwerd zijn aangeschreven en dit hebben we geweten. Geweldig! Naast de toezeggingen van lokale ondernemers hebben ook de NAM en de gemeente toegezegd een financiële bijdrage te zullen leveren.

Daarnaast mogen we deelnemen aan de wedstrijd Kern met Pit, editie 2020. Vandaag zijn Mariska en Tineke vanuit de speeltuincommissie naar de Kern met Pit Kick-off in Marssum geweest. Hier hebben we ons project gepresenteerd en onze adviseur ontmoet. Vanuit Kern met Pit krijgen we namelijk een jaar lang hulp bij de realisatie van ons plan. Wanneer we ons plan binnen 1 jaar realiseren ontvangen we € 1.000! Alle deelnemers van Kern met Pit dingen daarnaast mee naar de titel trofeewinnaar en maken kans op de Gouden Pit en een extra prijs van 3.000 euro!

   

Maar we kunnen niet zonder jullie hulp. Op zaterdag 23 mei zal er een sponsorloop voor de kinderen uit het dorp worden georganiseerd. Aansluitend op de sponsorloop zal het speeltuinfeest plaatsvinden. Zet deze datum dus alvast in je agenda.

Ook zijn we druk bezig met het aanvragen van subsidies. Op het moment wordt hard gewerkt om de aanvraag voor het Iepen Mienskipsfûns de deur uit te krijgen. Dit is een subsidieregeling vanuit de provincie  . Bij dit fonds mogen we een subsidieaanvraag van maximaal 40 % van de subsidiabele kosten indienen. Wat zou het geweldig zijn wanneer we een toezegging van zo’n mooi bedrag zouden ontvangen. We houden jullie op de hoogte!

PS: ben je ondernemer en heb je nog niet gereageerd op de sponsorbrief? Dan ontvangen we nog graag een reactie.

De speeltuincommissie

Berber-Rinskje Ferwerda
Pieter van der Weij
Adrie van Slooten
Nynke Wijma
Mariska Reitsma
Arnoud Haitsma
Tineke Hoekstra

Geverifieerd door MonsterInsights