Terugkoppeling “Bakkie in de buurt” 14 oktober

dec 12, 2021 | Het dorp

De maand oktober stond in het teken van de thema’s Eenzaamheid en Inclusieve Samenleving (kunnen mensen in een kwetsbare positie ook goed mee doen met de samenleving?). Stichting Welzijn Het Bolwerk organiseerde daarom samen met de gemeente een aantal buurtbakkies. Op 14 oktober kwamen zij naar Holwerd en spraken zij met 40 tot 50 Holwerters bij de Coop. Henk Jaap Bakker, Mienskipwurker bij Stichting Welzijn Het Bolwerk, heeft de uitkomsten van deze gesprekken met ons gedeeld:

 • Over het algemeen zijn de inwoners tevreden. Er is gemoedelijkheid en er wordt rust ervaren. De omgeving wordt zeer gewaardeerd. De meeste inwoners accepteren de situatie waarin we nu zitten qua corona, men is hier vrij nuchter van aard.
 • Waardering voor de supermarkt. De winkel wordt gezien als een sociale ontmoetingsplek.
 • De vernieuwde speeltuin is een aanwinst.
 • Het onderwerp eenzaamheid vinden inwoners moeilijk bespreekbaar te maken. Mensen lopen er niet mee te koop. Praat je hier wat verder over dan herkennen de meeste mensen wel gevallen van eenzaamheid bij ouderen, maar ook bij jongeren. Wel werd aangegeven dat hier aandacht voor is. Er wordt goed op elkaar gelet. Holwerd is een multicultureel dorp wat goed is geïntegreerd met elkaar.
 • Het dorp is erg blij met de Multifunctionele Accommodatie. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en is dus een plek waar veel mensen bij elkaar komen.
 • Er zijn veel verenigingen: muziek, toneel en sport.
 • Een actieve buurtvereniging wordt als zeer prettig ervaren. Dit maakt de drempel laag om contact te leggen met buurtbewoners.
 • Blijf aandacht houden voor activiteiten voor jong en oud. Vooral voor de groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar en de jongvolwassenen.
 • Er zijn voor- en tegenstanders voor een skeelerbaan.
 • Het is niet bij iedereen bekend welke activiteiten er worden georganiseerd.
 • Goede busverbinding moet blijven.
 • Bij nieuwe woningen beleid veranderen? Jongeren voorrang!
 • Bereikbaarheid camping is slecht.

We willen als Dorpsbelang Stichting Welzijn Het Bolwerk bedanken voor deze terugkoppeling en nemen bovenstaande punten waar mogelijk mee.

Geverifieerd door MonsterInsights