Begin dit jaar zijn door de ingenieursbureaus Arcadis, Deltares en Waterproof meerdere onderzoeken naar de haalbaarheid van Holwerd aan Zee opgeleverd. De hoofdconclusie uit de rapporten is dat het project technische uitvoerbaar is, maar dat het gekozen voorkeursalternatief meerdere bezwaren kent. Kort samengevat komen die bezwaren neer op te veel technische oplossingen en onvoldoende bouwen met de natuur, te grote sliblast, onvoldoende mogelijkheden voor zoetwater voor een lokstroom voor migrerende vis en natuur en recreatie staan op gespannen voet met elkaar. Tegelijkertijd lijken er meerdere mogelijkheden te zijn om de genoemde bezwaren op te lossen en zo tot een geoptimaliseerd plan voor Holwerd aan Zee te komen. Een deel van die mogelijkheden worden ook in de rapportage van Arcadis benoemd.

Hoe nu verder?
Tot aan komende zomer werken partijen die verbonden zijn aan het project in samenwerking met tal van experts aan een optimalisatie van het plan voor Holwerd aan Zee. Op basis daarvan wordt over de voortgang van het project besloten.

Update 17 maart 2022
Op 17 maart is het dorp in een uur bijgepraat over Holwerd aan Zee. Het dorp is uitvoerig bijgepraat over de bezwaren en de mogelijkheden deze bezwaren te doen kantelen. Tevens is stilgestaan bij de marsroute die tot de realisatie zou moeten leiden.

Verder is stilgestaan bij de progressie die het dorp nu al heeft geboekt. Het lijkt namelijk een lang en moeizaam proces, en dat is het natuurlijk ook, maar tegelijkertijd is het goed te blijven zien welke resultaten als dorp al zijn geboekt.  Reden ook dat er is ingezoomd op het groeimodel van de bestemming Holwerd van terpdorp, naar plek aan de rand van het wad naar Holwerd aan Zee. Ook dit gebeurt niet vanzelf, vandaar is gesproken over het bouwen van een bestemming.

Teken mee!
Op 12 april na de pauze van de ledenvergadering van het dorpsbelang is het dorp uitgenodigd om mee te tekenen aan het totale masterplan van Holwerd. Hoe past Holwerd aan Zee in een totaal masterplan voor het dorp welke ook kijkt naar waar we willen gaan wonen, recreëren, parkeren enz.

Bijpraatmomenten projectbureau
Mocht u de bijpraatavond hebben gemist, op de volgende datums is er gelegenheid om u te laten bijpraten op het projectbureau Holwerd aan Zee aan de Visweg 30. Welkom!

  • Woensdag 27 april om 20.00 uur
  • Dinsdag 10 mei om 20.00 uur
  • Dinsdag 24 mei om 20.00 uur

Marco Verbeek

Geverifieerd door MonsterInsights