Verplaatsing veerdienst Ameland naar Ferwert?

sep 11, 2019 | Het dorp, Holwerd aan Zee, Nieuws

Verplaatsing veerdienst Ameland naar Ferwert kan Wad ontzien

Naast de aanleg van een tunnel naar Ameland, onderzoekt Rijkswaterstaat de verplaatsing van de veerdam naar Ferwert. Een voordeel zou zijn dat een nieuwe veerdam veel beter kan worden ingepast in de omgeving dan de huidige bij Holwerd. Dat zei Zjèf Budé van Rijkswaterstaat, die zich als programmamanager bezighoudt met de toekomst van de verbinding met Ameland, dinsdag bij een informatieavond in Dokkum.

Het verplaatsen van de veerdienst van Holwerd naar Ferwert is een van de drie mogelijkhedendie Rijkswaterstaat onderzoekt. De belangrijkste reden is dat een vaargeul vanaf Ferwert veel minder onderhoud zal vergen. Maar daar komt bij dat de huidige veerdam bij Holwerd niet als ideaal wordt beschouwd, onder meer omdat er buitendijks een groot parkeerdek is. ,,Een enorme parkeerplaats, nota bene middenin de Waddenzee”, hield morfoloog bij Rijkswaterstaat Ernst Lofvers de aanwezigen voor. ,,Een van de vragen die we nu stellen is: willen we dit nog wel?”

Een tweede mogelijkheid is een tunnel aanleggen. Bij het derde scenario dat Rijkswaterstaat onderzoekt, het aanhouden van een veerboot tussen Holwerd en Nes, zullen er veel beperkingen zijn. Ook daarbij kunnen passagiers met een lichte boot nog vaak worden overgezet, en worden auto’s en vrachtverkeer voor afvaarten afhankelijk van het tij. Het grote nadeel van deze optie is dus dat er nog voor vele miljoenen per jaar moet worden gebaggerd. Bovendien zijn aan de veerdam dan sowieso ook grote investeringen nodig, om met andere boten te kunnen varen. ,,Wil je blijven varen, dan is de conclusie dat het vanaf Holwerd heel lastig wordt”, zei Budé. Nu worden 600.000 passagiers per jaar overgezet en 80.000 stuks gemotoriseerd verkeer.

Brug onhaalbaar
Veel andere alternatieven acht Rijkswaterstaat onhaalbaar en worden niet onderzocht. Dat geldt voor de bouw van een brug: die zou de Waddenzee te veel verstoren. Ook het laten varen van de boot vanuit Lauwersoog of Harlingen is volgens Rijkswaterstaat onhaalbaar.

Rijkswaterstaat gaat nu de drie scenario’s verder uitwerken en doorrekenen, met de provincie en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân. Dit moet leiden tot een voorkeursalternatief van de regio, die wordt voorgelegd aan het rijk. Dat moet uiteindelijk een besluit nemen.

Definitieve keuze in 2024
Budé zei dat de eerste doorrekeningen naar verwachting in december klaar zijn. Begin volgend jaar zal de minister een besluit moeten nemen over vervolgonderzoek. Budé verwacht dat omstreeks 2024 een keuze zal worden gemaakt tussen één van de drie scenario’s.

Morfoloog Lofvers zei nog dat op termijn vergelijkbare problemen dreigen voor de veerdiensten naar de andere eilanden. De besluitvorming over Ameland kan dan als voorbeeld dienen, zei hij.

Woensdag 18 september is er nog een informatieavond over de plannen op Ameland. Die wordt gehouden in ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum en begint om half acht.

Bron: Friesch Dagblad

Geverifieerd door MonsterInsights