Werkzaamheden aan de N358 gaan van start!

feb 21, 2019 | Algemeen

Maandag 25 februari starten werkzaamheden N358

Vanaf komende maandag gaat aannemer Oosterhof Holman aan de slag bij Holwerd. Op het kruispunt van de Grândyk (N356) en de Fiskwei (N358) zal een linksaf-vak worden aangelegd. Via dit linksaf-vak sorteert het verkeer richting de Fiskwei straks voor. Verkeer richting Hallum kan zo vlot door blijven rijden. Deze werkzaamheden vinden plaats in week 9-14.

Vanaf week 15 zal worden gestart met het herstraten bij Holwerd. De weg van Holwerd naar Ternaard is namelijk aan groot onderhoud toe. De Fiskwei en de Ternaarderdyk tot Drieboerehuizen zal herstraat worden.

Voor het kruispunt Grândyk-Fiskwei geldt dat het kruispunt maximaal drie keer een dag gestremd wordt. Voor het herstraten van Holwerd geldt een langere stremming. Meer informatie kunt u vinden in de nieuwsbrief en op de website www.fryslan.frl/werkaanden358.

Geverifieerd door MonsterInsights