Zorgen over iemand met verward gedrag?

jul 1, 2019 | Algemeen

Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag 

Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij
een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken voor het stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom een persoon met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft te worden.

Wat is verward gedrag?
Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening
hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen,
zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken
na een grote emotionele gebeurtenis. Vaak zoekt iemand uit zichzelf geen hulp.

Hoe doe ik een melding?
Dat kun je telefonisch via 0800-1771 of digitaal via het formulier op
http://www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag doen. De medewerkers van het meld- en adviespunt zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de
vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat toe om snel
passende hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties
die al betrokken zijn. Het meld- en adviespunt zorgt ervoor dat signalen rondom personen
met verward gedrag vroegtijdig worden opgepakt. Zo voorkomen ze dat een situatie uit de
hand loopt en onnodig onrust en leed veroorzaakt.

Meer informatie
Het meld- en adviespunt is gewenst omdat het aantal meldingen rondom personen met
verward gedrag de laatste jaren stijgt. Op dit moment komen veel meldingen bij de politie
binnen, maar wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit en de veiligheid niet in het
geding is, is dit niet de aangewezen instantie. Vaak ligt er onder dergelijke meldingen een
zorgbehoefte. Daar kan het meld- en adviespunt bij helpen. Op http://www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag vind je meer informatie over hoe het meld- en adviespunt werkt.

Geverifieerd door MonsterInsights